Til 3ST, 3PB, 3AR og 4YSK

Avgangselever ved Fræna vgs får tilbud om massetesting av korona.

Skriv ut

Kommuneoverlegen i Hustadvika kommune, avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus og Fræna vgs samarbeider nå om å tilby avgangselevene våre massetesting av mulig smitte av koronaviruset i mai/juni 2021.

Målet er å finne en metode som muliggjør regelmessig, rask og sensitiv screening av ungdom og studenter som ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet for covid-19 slik at vi kan drifte skolen mest mulig som normalt fram til sommeren.

 

Dette er en frivillig selvtest, men vi er avhengig av at de fleste av avgangselevene deltar dersom massetestingen skal ha verdi. Testingen vil foregå en gang pr uke.

Egentesten vil være anonym, og resultatet gjelder for en hele klassen, og alle som deltar i klassen blir kalt inn til ny, individuell testing dersom positiv prøve i klassen blir avdekt. Da er det kommunens teststasjon som vil foreta testing.

 

Hvordan gjennomføres dette i praksis

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus stiller med prøvetakingsutstyr og analyserer prøver. Skolen organiserer prøvetakning og Hustadvika kommune v/ testteamet bistår med opplæring i prøvetaking og frakter prøvene til avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Molde sjukehus.

 

Fremgangsmåte

Beholderen for innsamling av nesepensler settes på kateteret med lokket av. Elevene får utdelt pensel og instruksjon i prøvetakning. Kohorten (klassen) instrueres i å ta prøven selv «så langt bak i nesen som mulig». Jo lengre bak, jo bedre. Husk: «Nesen går bakover, ikke oppover». Dersom eleven ikke klarer å stikke pinnen mer enn 2-3 cm inn i nesen skal han/hun ta prøve fra begge nesebor. Penselen skal da vris frem og tilbake i 10 sekunder i hvert nesebor. Eleven plasserer deretter penselen i beholderen.

 

Vurdering og rapportering av svar

Svar gis ut elektronisk med klasse og skole som pasientnavn (elevene er anonyme).

Ved negativt svar: Fortsett undervisninga som normalt.

Ved positivt svar: Klassen settes i karantene og alle elever i klassen må testes individuelt på kommunenes teststasjon.