INFORMASJON – COVID-19 27.04.2021 (Oppdatert kl 13:50)

Hustadvika kommune ble den 25.04.21 kjent med flere positive smitte hos elever ved Fræna videregående skole. Skolen sender nå dette skrivet ut til aktuelle klasser og lærere:

Skriv ut

Oppdatert 27.04.2021 kl 13:50:

Ny klasse er satt i smittekarantene og familiene til disse elevene er satt i ventekarantene i dag. Det er nå til sammen 9 klasser og 45 lærere og miljøpersonell som er satt i karantene ved skolen. Husk at den som er satt i smittekarantene fortsatt må sitte i karantene selv om første test er negativ. Det er først når andre test på dag 7 er negativ at du kan gå ut av smittekarantenen. Familien/den man bor sammen trenger ikke å bestille test. De kan gå ut av ventekarantenen når eleven har fått negativt resultat på første test.

Rødt nivå! (oppdatert 26.04.2021 kl 12:20)

Pga det pågående (og trolig voksende) smitteutbruddet ved skolen vår, er vi nå over på rødt nivå. I utgangspunktet betyr det at halvparten kan komme til skolen pr. dag, men slik blir det ikke denne uka. Det er nemlig et stort flertall av lærerne våre som er satt i karantene. Dette gjør at de fleste av dere må ha digital undervisning denne uka med unntak av følgende klasser:

B-base kan ha fysisk undervisning på skolen i programfag onsdag 28.4. 

2kjp kan ha fysisk undervisning på skolen i programfag i morgen - tirsdag 27.4. og fredag 30.4. 

2hoa kan ha fysisk undervisning på skolen i programfag i morgen - tirsdag 27.4. dersom dere ikke er utplassert

1RM kan ha fysisk undervisning på skolen i programfag i morgen - tirsdag 27.4.

2RM kan ha fysisk undervisning på skolen i programfag  fredag 30.4.

Rektor

Orginal beskjed:

  • Elever og lærere som er definert som nærkontakter er satt i smittekarantene i 10 dager etter SIST kontakt med den eller de elever som er smittet.
  • Familiene til de som er i smittekarantene (de som bor sammen med elevene/lærerne i smittekarantene) blir satt i ventekarantene.
  • For at familiene kan gå ut av ventekarantene må elevene/læreren som er i smittekarantene, testes – ikke alle familiemedlemmene. Hvis negativ test foreligger oppheves ventekarantenen for familiene. DE I SMITTEKARANTENE ER FORTSATT I KARANTENE!
  • Elevene og lærerne kan teste seg ut av karantene den sjuende dag etter sist eksponering. Hvis testen den sjuende dag er negativ oppheves smittekarantenen.
  • Hvis man ikke velger å teste seg, er man i smittekarantene i 10 dager.

Har man symptomer er det viktig at man tester seg.

De som er fra Hustadvika kommune, kan gå inn på www.c19.no i dag for å reservere tid til testing på mandag. Alternativet er å ringe koronatelefonen på 90 16 63 80 (telefonen er åpen hverdager fra kl 0830-1230). Elver fra andre kommuner må melde seg opp til test i egen hjemstedskommune.

Karantenereglene er godt beskrevet på www.helsenorge.no.

 

Presisering om ventekarantene for familiene:

For at familiene kan gå ut av ventekarantene, må elevene/læreren som er i smittekarantene testes. Hvis negativ test foreligger, oppheves ventekarantenen for familiene. Det er de som er i SMITTEKARANTENE som skal bestille testing - ikke familiemedlemmene - ellers går det utover testekapasiteten til kommunen.