Søknad om opptak:

Inntakskalender 

Frister knyttet til søknad og opptak videregående skoler. 

Januar: 

Søknadsmateriellet er klart 

Klart for søking på www.vigo.no 

Du kan registrere endringer i søknaden fram til søknadsfristen går ut. 

1. februar: 

Søknadsfrist for: 

- søknad om inntak med fortrinn eller individuell vurdering.

 - søknad om avvikende lærekandidat. 

1. mars: 

Søknadsfrist for: 

- søknad om læreplass 

- ordinært inntak til videregående skoler 

April: 

Svar på: 

- søknad om tidlig inntak (søknadsfrist 1.feb). 

1. juli: 

Frist for: 

- ettersending av vitnemål 

Ca. 7. juli og utover: 

Inntak 

Du søker videregående opplæring over internett på www.vigo.no. BrukerID og passord får du første gang tilsendt fra MinID 

Alle nyttige opplysninger rundt søknad finner du på www.vilbli.no

Lykke til med valget.