Kompetansekrav høyskoler og universitet

GENERELT OM SØKING TIL HØYERE UTDANNING: 

Oppdatert januar 2021 

Generell studiekompetanse uten spesielle fagkombinasjoner kreves for de aller fleste studier. Noen få studier krever praksis, opptaksprøve, spesielle fordypningsfag/programfag (for eksempel språk eller realfag). 

De som ikke har generell studiekompetanse fra vgs. kan oppnå det likevel dersom de er 23 år eller mer i opptaksåret og har 5 års fulltids arbeidserfaring (el. kombinasjon arbeid/utdanning i 5 år) + bestått eksamen i disse 6 fagene fra utdanningsprogram for studiespesialisering: Norsk (VG3), engelsk (VG1), matematikk (VG2.), naturfag (VG1.), samfunnsfag (VG1) og historie (VG3). 

I tillegg har vi ordninga med vurdering av realkompetanse, der forskjellig utdanning og relevant praksis gjennom flere år kan bli vurdert (av høgskolen/universitetet) som oppnådd studiekompetanse. 

SØKNADSFRIST: 

Den vanlige søknadsfristen for universitet og høgskoler er 15. april, men det fins unntak: For eksempel politihøyskolen, flygelederskolen, militær og sivil flygerutdanning og en del høgskoler som har opptaksprøve. Sjekk dette på nettet! Utdanning i Forsvaret har egne frister, www.forsvaret.no.  Du må følge med om det blir gjort endringer i krav til utdanning(er) som du planlegger. Et eksempel er kravet til norsk- og matematikkarakterene samt skolepoeng til allmennlærerutdanninga (se oversikten om opptakskrav til en del utdanninger). Det greieste er å gå rett inn på høgskolen eller universitetet si hjemmeside, for da vil du alltid finne oppdaterte opplysninger. 

Om selve søknaden: 

Samordna opptak vil ha søknadene sendt elektronisk. Adressen er: www.samordnaopptak.no . Der vil du også finne oppdaterte opplysninger om studiene, opptakskrav og poengutregning. 

Om fagskoler:

 De fleste fagskolene er tekniske fagskoler, men det er også tilbud innen helse- og sosialfag. Utdanningen er normalt 2-årig, opptakskrav er fagbrev/svennebrev eller minst 5 års relevant praksis. Les mer om denne utdanningen på mellomnivå her: http://fagskolen.info

Hilsen rådgiverne ved Fræna vg. skole