Helsetjenester

Helse og HMS

Skolehelsetjenesten ved Hustadvika vgs er et tilbud til alle elever ved skolen. Helsesykepleierne Madeleine Gjetøy og Belinda Renee Dragset er tilstede mandag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 08.00 – 15.00.  

For timereservering kan du enten droppe innom og se om det er en ledig time på lista eller du kan sende en melding og avtale time på telefon: 

Madeleine Gjetøy (tlf.: 97156678) mandag og torsdag

Belinda Renee Dragset (tlf.: 99333868) onsdag og fredag.

Lege er tilstede ETTER lunsj hver onsdag fra 1230. 

Legene som er tilknyttet skolehelsetjenesten er Heidel Marlen Johannessen og aktuell turnuslege. Hos lege kan du enten droppe innom og se etter ledig time eller bestille via helsesykepleier. 

Det er ingen rutinekontroller ved skolehelsetjenesten i videregående, men du kan ta kontakt og spørre om alt som har med helse og trivsel å gjøre. Noen ganger holder det kanskje med ên samtale for å sortere litt de tankene/vansker du står i, mens andre ganger kan man ha behov for flere samtaler. Vi henviser også videre ved behov. Tilbudet er gratis og både helsesykepleier og lege har taushetsplikt. 

Noen elever tar kontakt med spørsmål om spisevansker, rusproblemer, depresjon/angst eller sorg, og noen har vært utsatt for overgrep og vold. Enkelte vil prate om vanskelige hjemmeforhold og konsentrasjonsvansker, mens andre har fysiske plager som magesmerter, hodepine etc. Andre igjen har spørsmål om samliv, seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer. Hos oss kan du sjekke deg for kjønnssykdommer. Helsesykepleier kan skrive ut resept på prevensjon til jenter fra 16-19 år. Helsesykepleier kan sette p-stav og hos lege kan det avtales time for innsetting av spiral. Ingen spørsmål er for store eller for små. Vi vil hjelpe deg så godt vi kan. 

Vi har også et godt samarbeid med Mestringsenheten i kommunen:

Mestringsenheten har samtaletilbud til alle elever på ungdomsskolene og videregående i Hustadvika kommune.

Du kan ta kontakt selv eller be helsesykepleier om å henvise deg, samtalen settes opp etter avtale. Ta kontakt med Kristin Steinsrud på tlf: 915 30 765 eller på e-post. Du bør ikke oppgi helseopplysninger på e-post.

Du kan også be andre om å hjelpe deg med å ta kontakt. Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Psykisk helse er noe alle har. Det handler om dine tanker og følelser og om hvordan du egentlig har det. Absolutt alle har perioder i livet hvor ting er vanskeligere enn vanlig eller man er urolig og rastløs. Man kan for eksempel i perioder bli mer trist, "deppa" og aggressiv, da kan det hjelpe å snakke med noen. 15-20% av ungdommene sliter med psykiske vansker som går utover deres normale fungering i hverdagen som for eksempel trivsel, læring og det sosiale. Å snakke om det gjør at du kan få det bedre.