Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen > Utdanningsprogram > Yrkes- og studieforberedende kompetanse (YSK)

Yrkes- og studieforberedende kompetanse (YSK)

Yrkes- og studieforberedende kompetanse (YSK)

HVA ER YSK (Yrkes- og studieforberedende kompetanse) ?

YSK er ei 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev og spesiell studiekompetanse med full fordjuping i matematikk og fysikk. Spesiell studiekompetanse gir adgang til alle høgere studium, inkludert NTNU. Ungdommene blir rekruttert direkte fra ungdomsskolen. De inngår avtale med en bedrift om å fullføre løpet fram til fagbrev og studiekompetanse.

Fræna videregåande skole tilbyr i dag YSK både innenfor bygg og anleggsteknikk og tekniske fag i samarbeid med Romsdal vgs. Opptak skjer annethvert år ved de to skolene. Ved Fræna vgs i 2015, 2017 osv.

Ungdommene blir regna som elever de to første åra. Lærekontrakt blir inngått ved starten av det tredje opplæringsåret. Skolen vil ha ansvaret for den praktiske delen.

Når eleven/lærlingen er ferdig etter fire år og fagprøve er avlagt, kan bedriftene, etter ønske, tilby stipendordninger for å motivere til høgere studier; ingeniørhøgskole eller universitet. Bedriftene kan kreve bindingstid ved tildeling av slikt utdanningsstipend.

HVORDAN OG HVEM?

Utdanninga er krevende og søkerne bør ha et godt teoretisk grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag. Interesserte ungdommer søker til YSK på vanlig søknadsskjema i ungdomsskolen.

For å opparbeide nok praksis må elevene binda seg til å arbeide i bedriftene på undervisningsfrie dager, for eksempel på planleggingsdager, i høst- og vinterferiene og i fire uker av sommerferiene. Bedriftene dekker elevene sine utgifter til lærebøker og anna undervisningsmateriell, samt til arbeidsklær o.l. alle fire åra.

Mer informasjon kan en få ved å vende seg til kontaktperson til høyre på siden.