Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen > Utdanningsprogram > Yrkes- og studieforberedende kompetanse (YSK)

Yrkes- og studieforberedende kompetanse (YSK)

Yrkes- og studieforberedende kompetanse (YSK)

HVA ER YSK (Yrkes- og studieforberedende kompetanse) ?

YSK er ei 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev og spesiell studiekompetanse med full fordjuping i matematikk og fysikk. Spesiell studiekompetanse gir adgang til alle høgre studium, inkludert NTNU. Ungdommene blir rekruttert direkte fra ungdomsskolen. De inngår avtale med en bedrift om å fullføre løpet fram til fagbrev og studiekompetanse.

Fræna vidaregåande skole tilbyr i dag YSK bare på VG2, 3 og 4-nivå fordi VG1-klassen er vedtatt nedlagt fra høsten 2020.

Ungdommene blir regna som elever de to første åra. Lærekontrakt blir inngått ved starten av det tredje opplæringsåret. Skolen vil ha ansvaret for den praktiske delen.

Når eleven/lærlingen er ferdig etter fire år og fagprøve er avlagt, kan bedriftene, etter ønske, tilby stipendordninger for å motivere til høgre studier; ingeniørhøgskole eller universitet. Bedriftene kan kreve bindingstid ved tildeling av slikt utdanningsstipend.

HVORDAN OG HVEM?

Utdanninga er krevende og søkerne bør ha et godt teoretisk grunnlag fra ungdomsskolen, spesielt i matematikk og naturfag.

For å opparbeide nok praksis, må elevene binde seg til å arbeide i bedriftene på undervisningsfrie dager, for eksempel på planleggingsdager, i høst- og vinterferiene og i fire uker av sommerferiene. Bedriftene dekker elevenes utgifter til lærebøker og anna undervisningsmateriell samt til arbeidsklær o.l. alle fire åra.

Mer informasjon kan en få ved å vende seg til kontaktperson til høgre på siden.