Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen > Utdanningsprogram > Naturbruk (NA)

Naturbruk (NA)

Naturbruk (NA)

Naturbruk

 • Innfallsport til arbeid innen naturbruksyrker.
 • Vektlegger opplæring rundt naturbasert produksjon og aktivitet.
 • Utvikle forståelse for sammenheng mellom biologisk produksjon, menneskelig aktivitet og bærekraftig utvikling.

Programfagene i vg1 (1. klasse) består av tre hovedområder:

Naturbasert produksjon og aktivitet.

 • Stell av planter, dyr og fisk.
 • Høsting av naturressurser og foredling.
 • Drift, tjenesteyting og forvaltning.

Teknikk.

 • Teknikk og håndverk i produksjonsprosessene.
 • Praktisk bruk av utstyr.
 • Materialkunnskap.

Arbeid og miljø.

 • Sammenheng mellom yrkesutøvelsen og miljøet.
 • Krav og normer i arbeidslivet.
 • Lover og regelverk.Sikkerhets- og miljøtiltak.
Vg2 (tilbud som FVGS har er merket med **) :
Akvakultur ** (lenket til mer info. på vilbli.no)
Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Fiske og fangst ** (lenket til mer info. på vilbli.no)
Heste- og hovslagerfag
Reindrift
Landbruk og gartnernæring
Skogdrift

For mer informasjon: vilbli.no/na eller Fræna vidaregåande skole ved kontaktperson.

Lenke til FosFor, Fiskeri og sikkerhetsfaglig Forum, som er en landsdekkende møteplass for organisasjoner og myndigheter i spørsmål som angår akvakultur og fiskeriutdanningen i Norge.

Kontaktpersonar

Kjell Thomassen
Fagleder
71 28 37 76 / Mob. 932 62 254
Send e-post