Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen > Utdanningsprogram > Helse- og oppvekstfag (HO)

Helse- og oppvekstfag (HO)

Helse- og oppvekstfag (HO)

Helse- og oppvekstfag

 •  En bred inngang til ulike fagutdanninger innen helse-, sosial- og omsorgssektoren.
 •  Legger vekt på grunnleggende kunnskap om ulike yrker, etisk bevissthet, kunnskap om og respekt for et kulturelt mangfold, toleranse og sjølinnsikt.
 •  Kan være starten på videre høgskole- og universitetsstudier.
 •  Velg mellom Helsefagarbeider og Barne- og ungdomsarbeider ved Fræna vgs når du skal fortsette i 2. klasse (vg2).

Programfagene i vg1 (1.klasse) består av tre hovedområder:

 •  Yrkesforeståelse og identitet. 
   
  •  Krav innenfor profesjonelle service- og omsorgsyrker.
  •  Å vurdere egen skikkethet.
  •  Yrkesetikk og egne forutsetninger.
 •  Kommunikasjon og samspill. 
   
  •  Om holdninger og menneskesyn.
  •  Om sosial kompetanse og evnen til å kommunisere.
 •  Helsefremmende arbeid. 
   
  •  Sammenhenger: 
    
   •  samfunnsutvikling - helse
   •  kosthold/aktivitet – helse
  •  Forebyggende helsearbeid.
  •  Arbeidsteknikker og ergonomi.
  •  Førstehjelp og anatomi.
vg2 (tilbud som FVGS har med skrå skrift: vg3 (opplæring i bedrift):
Ambulansefaget Ambulansefaget
Barne-/ungdomsarbeiderfag (lenket til mer info. på vilbli.no) Barne-/ungdomsarbeider
Helsearbeiderfag (lenket til mer info. på vilbli.no) Helsefagarbeider
Fotterapi og ortopediteknikk Fotterapi (vg3)
Ortopedi
Helseservicefag  Helsesekretær  (skole)
Tannhelsesekretær (skole)
Farmasitekniker (skole)
Hudpleier Hudpleier