Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen > Planer/regler

Planer/regler

Regler for “heildagsprøver” og eksamen.
 1. Elevene setter seg på tilvist plass.
 2. Mat, skrivesaker og lovlige hjelpemidler skal tas ut av veskene før prøva tar til. Veskene skal legges på tilvist plass, og røres ikke før prøva er ferdig.
 3. Alle mobiltelefoner skal være avslått og legges fram til vakt.
 4. Elevene er ansvarlig for å ta med bare de hjelpemidlene det er lov å benytte ved prøva. Lærene/vaktene som starter prøva gjør kontrollen. (Faglærerne må informere sine elever om ulovlige hjelpemidler)
 5. Vi har 2 typer eksamen.
  1. Todelt hvor en del er "uten" hjelpemidler og neste del er med alle hjelpemidler. Del 1 og 2 skal leveres på papir. (Faglærer må informere om hva som likevel er tillatte hjelpemidler, f.eks passer, linjal osv)
  2. Den andre typen er at "alle" hjelpemidler er tillatt. Unntatt er all kommunikasjon og oversettingprogram. Internett er bare delvis åpent under eksamen. Bruk av andre nettsider blir betrakta som fusk.
 6. Du er selv ansvarlig for å ha en funksjonell PC.
 7. Musikk på øret er kun tilatt fra PC. (ikke på del 1)
 8. Bruk skrift i str. 12, 1½ i linjeavstand samt et linjeskift ved nytt avsnitt.
 9. Hvis elevene benytter kilder, må disse oppgis i en kildeliste bak i besvarelsen.
Rutiner ved eksamen 2018.
 1. Opprett et dokument i tekstbehandlingsprogrammet.
 2. Lag Topptekst med følgende innhold:
  Dato:          Fagkode:        Kandidatnummer: …….
 3. Lag Bunntekst med følgende innhold: Sidenummer
 4. Lagre dokumentet med F12 og med filnavn lik ditt kandidatnummer.
 5. Besvar oppgava. Husk å lagre mange ganger underveis.
 Levering:  Gjelder språkfag/samfunnsfag
 • Vis legitimasjon
 • Last ned fila på minnepenn du får av vakta. Pass på at det er riktig fil!
 • Vent til vakta har lasta opp fila i PGS, skrevet ut og gitt melding om at alt er OK.
 • Realfag leveres på papir
 • Alle sider må ha nummer, også på papirinnlevering.
 Gode råd:

Ta med mat og drikke!
Bruk tiden fullt ut ved tentamen og eksamen, 4 timer eller 5 timer.

 
 

Kontaktpersonar

Johan Konrad Løseth Johan Konrad Løseth
Ass rektor
71 28 37 02 /
Mob. 480 00 412
Send e-post