Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen > Korona 2020 > Mottak av elever ved Fræna vgs

Kontaktpersonar

Arne Tjelle
Rektor
71 28 37 01 / Mob. 954 19 337
Send e-post

Mottak av elever ved Fræna vgs

Vi har gjennomført en grundig risikoanalyse før vi starter mottaket av elevene ved Fræna vgs mandag 11.mai. Med bakgrunn i denne, mener vi at det skal være trygt for både elever og ansatte å komme tilbake på skolen.

Skolen åpner for følgende klasser etter denne timeplanen:

Klasse og trinn: Mandag tirsdag onsdag Torsdag fredag
1NA 1 og 2       Skole Skole
1TIP 1 Skole     Skole  
1TIP 2 Skole Skole      
1HO 1 og 2   Skole   Skole  
1RM     Skole Skole  
1ST   Skole   Skole Skole
2AKV/2FF Skole skole      
2AR/2KJP     Skole   Skole
2HOA Praksis Praksis skole    
2HOB Skole       Skole
2RM Skole       Skole
2ST       Skole skole
1YSK og 2YSK i skoleukene Skole   Skole    
3YSK i skoleukene Skole       Skole
3AR Skole Skole Praksis Praksis Praksis
3PB   Skole Skole   Skole
3ST Skole Skole   Skole  
Grunnskole for språklige minoriteter Skole   Skole   Skole

Hygiene
Elever skal vaske hendene grundig på veg inn i garderober og inn i verksteder. Denne prosedyren gjentas før de drar hjem. Lærerne vil sørge for at alle elever gjennomfører dette. Det SKAL være redusert kontakt mellom elevene og mellom elever og ansatte. Reglene for dette er oppslått rundt om på skolen.

Kantina
Vi har gjennomført en risikovurdering av skolekantina. Vi prøver å åpne kantina, men det blir i første omgang et noe begrenset utvalg. Elever og ansatte må være nøye med å rette seg etter gjeldende smittevernregler.

Biblioteket
Biblioteket er åpent, men det er begrensninger for hvor mange elever som kan komme samtidig. Også her er det viktig at elever og ansatte holder tilstrekkelig avstand fra hverandre. Elever og ansatte må følge instruks fra bibliotekar Tina. Det blir laget egne planer for innlevering av lærebøker.

Opplæring i smittevern
Det blir gjennomført opplæring i smittevern i hver klasse. Lærere vil informere og bevisstgjøre elevene om smittevernreglene. Vi går gjennom de rutinene som gjelder i lys av de risikovurderinger som skolen har gjort..

Konsekvenser ved brudd på smittevernreglene
Elever som ikke følger opp smittevernreglene, kan ikke være på skolen. De blir først minnet på reglene. Ved gjentatte brudd på smittevernet blir eleven(e) vist bort fra skolen resten av dagen. Elevene får i oppgave å gå hjem og bruke tid på å repetere smittevernreglene (hjemmeskole). Dette er dermed ikke å anse som utvisning etter opplæringsloven. Eleven(e) får komme tilbake på skolen den påfølgende dagen for å vise at de nå har forstått reglene. Dette vil også være et ledd i å forberede elevene på de reglene som gjelder i bedriftene når læretiden starter til høsten.

Soneinndeling av skolen
Det blir delvis soneinndeling av skolen. Dette innebærer at elever ikke kan bevege seg fritt, eller gå på tvers av klassene. Klassene er fordelt på fire forskjellige bygg: hovedskolen, verkstedbygget, bygghallen og Toppen. Årsaken til at klassene ikke skal besøke hverandre, er for å lette smittesporing dersom noen får påvist Covid 19. Elevene skal heller ikke samles i større grupper enn på fem i friminutter og pauser.

Helsesykepleier er tilgjengelig
Helsesykepleier vil være på skolen. Ho er kvalifisert til å besvare mange spørsmål om smittevern og vil være tilgjengelig for elever som har behov for en prat.