Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen > Ansatte

Ansatte

Fræna vidaregåande skole har mange ulike yrkesgrupper ansatt ved skolen.

Pedagoger, miljøarbeidere og sosiallærere. Merkantilt personale, vaktmestere og IKT personell. En oversikt i venstremenyen.

Lærerne på skolen er godt utdanna fagpersoner som både er opptatt av å holde ved like og utvikle kompetansen sin. Skolen satser på kompetanseutvikling, og mange lærere deltar på etter- og videreutdanningskurs for å holde seg faglig ajour hele tida. Dette er en forutsetning for å drive med pedagogisk utviklingsarbeid.

Vi samarbeider også med NTNU om et introduksjonsprogram for nye lærere som skal hjelpe dem til å bli trygge i rolla som lærere og dempe «praksissjokket» med god støtte og hjelp fra avdelingslederen sin. Det vil bli flere observasjonsrunder inn i klasserom/verksted i løpet av skoleåret. Dermed styrker vi samtidig veiledningskompetansen til avdelingslederne for å identifisere god praksis når de observerer undervisninga til alle de andre lærerne også.