Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen

Om skolen

Velkommen til Fræna vidaregåande skole

Fræna vidaregåande skole er en kombinert skole med mange utdanningsprogram.

Fræna vgs står for kunnskap og trivsel i et miljø prega av kvalitet og likeverd. I dette ligger de to hovedoppgavene våre som skole. For det første gir vi elevene god undervisning slik at de blir godt rusta til arbeidsliv og høgre studium. For det andre arbeider vi hele tida for å skape et best mulig skolemiljø der alle elever trivs og kjenner at de blir sett og verdsatt av alle uavhengig av forutsetningene sine.

Trivsel er viktig for å kunne konsentrere seg om skolefagene. Vi starter derfor skoleåret med en myk start der vi bruker tid de første dagene til å bli bedre kjent med hverandre og rutinene på skolen. Videre arrangerer vi fjelldag i september for å støtte opp under det gode klassemiljøet. Andre årvisse felleshendelser ved skolen er innsamlingsaksjonen til Ukraina i oktober, ekskursjonen til konsentrasjonsleirene ved Krakow og Berlin i månedsskiftet oktober/november for VG2-elevene, julefrokosten i desember og skidagen i mars. Alt dette er med på å bygge og forsterke fellesskapsfølelsen og gode, felles minner fra tida som elev ved skolen vår.  

Vi har alle et ansvar for å skape et godt skolemiljø. Det er derfor viktig at både elever, lærere og andre ansatte slår ring om de demokratiske verdiene våre som respekt, likeverd, åpenhet, fellesskapsansvar og medbestemmelse. Det er gode relasjoner mellom elever og lærere på skolen vår, og vi arbeider kontinuerlig med tiltak som klasseledelse, arbeidsro og felles praktisering av husreglene for å vedlikeholde dette gode skolemiljøet. Resultatet fra både Elevundersøkelsen og undervisningsevalueringa viser derfor at elevene både trives godt og er godt fornøgd med undervisninga på skolen.

Jeg håper du som elev hos oss vil trives og utvikle deg både faglig og personlig.

arne_t

 

 

 

Med hilsen

Arne Tjelle, rektor