Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Om skolen

Om skolen

Velkommen til Fræna vidaregåande skole

Fræna vidaregåande skole er en kombinert skole med mange utdanningsprogram.

Skolen vår har flinke og engasjerte lærere som skaper en god læringskultur og som gjør at dere trives, blir motivert og stimulert til å arbeide med fag for å utvikle dere og oppleve mestring. Vi arbeider systematisk med å identifisere, kartlegge og følge opp alle elevane våre. 

 

På vår skole er vi opptatt av at dere skal ha et godt og trygt læringsmiljø. Derfor har vi etablert et eget innsatsteam mot mobbing, og lærerne har fått opplæring i hvordan en skal oppdage, gripe inn og hindre mobbing.

 

Vi har laga retningslinjer for god pedagogisk praksis som gjelder både klasseledelse, felles regelhåndtering, god struktur på undervisninga og vurdering for læring. Vi er også den eneste skolen i fylkeskommunen som er sertifisert som dysleksivennlig av Dysleksi Norge. Dette betyr at vi er spesielt opptatt av å oppdage og ta vare på dere som har dysleksi.

 

Skolen har bl.a. som mål å utvide horisonten og toleransen deres overfor andre kulturer gjennom bl.a. studieturer og utplasseringer i bedrifter i utlandet. Dette skoleåret blir det f.eks. arrangert studietur til konsentrasjonsleirer i Polen og Tyskland for VG 2, Internasjonal klasse VG 3 drar på studietur til Praha, YSK/BA skal utplasseres i arbeidslivet i Tyskland, og elever fra 2 RM skal utplasseres i arbeidslivet i Danmark.

 

Jeg håper du får et godt skoleår hos oss!

arne_t

 

 

 

Med hilsen

Arne Tjelle, rektor