Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Velkommen til nytt skoleår 2017-2018

Velkommen til nytt skoleår 2017-2018

Oppmøte første skoledag mandag 21. august kl. 08.10 – 11.30.

Gratulerer:

Jeg vil gratulere deg som skal begynne på Fræna vgs kommende skoleår med skoleplassen – et skoleår med nye muligheter og gode opplevelser står for døra! Spesielt vil jeg gratulere deg som er helt ny hos oss. Her vil du få møte nye lærere og få nye venner. Hele staben av entusiastiske gamle og nye lærerne gleder seg veldig til å møte deg! 

 

Valg av PC-ordning:

Alle elever i vgo må ha sin egen PC. Når du takker ja til skoleplassen, vil du motta en sms. Du vil da få beskjed om å logge deg inn på www.skolestart.mrfylke.no  hvor du blant annet kan legge inn din bestilling – siste frist er 27. august. Her kan du kan du velge om

  1. du vil kjøpe fylkeskommunal elev-PC (beløpet på hver regning i tre år blir det samme beløpet som lånekassen betaler ut i utstyrsstipend hvert år) eller
  2. få et «PC-stipend» fra fylkeskommunen på kr 2500. Dette stipendet kan du bruke til å kjøpe din egen PC. Når du tar imot PC-stipend, må du selv sørge for å ha en datamaskin som har minst like god kapasitet som fylkes-Pc-en.

 

Søknad om støtte fra Lånekassen:

Alle elever har krav på et utstyrsstipend. Det er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av personlig utstyr som arbeidsklær, kokkeklær osv. Du får kr. 1014,-, 2245,- eller 3750,- kroner i stipend per år avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Du må selv søke om å få et slikt stipend via www.lanekassen.no

 

Godt læringsmiljø:

Vi oppfordrer deg til å satse på at nettopp dette skoleåret skal bli et år hvor du skal lære mest mulig. Det er viktig at du setter høye krav til deg selv. Det fortjener du! Vi skal gjøre vårt beste for å ta godt vare på deg, og vi ser fram til å møte deg når sommerferien er slutt. Jeg tror du vil trives her hos oss!

Lærerne er den viktigste enkeltfaktoren for å skape et godt læringsutbytte for deg. Lærerne våre er godt utdanna fagpersoner som både er opptatt av å holde ved like og utvikle fagkompetansen sin. De er engasjert i faga de underviser i, presenterer lærestoffet på en interessant og dysleksivennlig måte og skaper gode diskusjoner i klassen. Lærerne våre arbeider hver dag med å gi deg en undervisning som gjør at du blir motivert for å arbeide med faget, som er variert og som gir høge faglige utfordringer til deg som er faglig sterk, men også faglig støtte og hjelp til deg hvis det er noe du ikke forstår eller noe du ikke greier på egen hånd. 

 

Skolen er opptatt av et godt heim-skole-samarbeid.

Vi tilbyr derfor tre foreldremøter på VG1 og ett på VG2 i tillegg til foreldrekonferanser om den enkelte eleven. Her informerer vi om skolen vår, men vi oppfordrer også foreldrene til å vise interesse for det elevene gjør på skolen og minner om hvor viktig det er for eleven at foreldrene oppmuntrer elevene i skolearbeidet. Som et ledd i den tette oppfølgingen av dere vil vi at dere skriver under et samtykkeskjema som gir skolen lov til å ta kontakt med heimen også etter fylte 18 år om viktig informasjon rundt skolesituasjonen din for å hjelpe deg til å fullføre og bestå skoleløpet. Dette kan gjelde forhold som høgt fravær, lite utbytte av undervisninga, skolevegring osv.

 

Foreldre får tilbud om passord til dataprogrammet som viser alle karakterene dine og fraværet ditt undervegs i skoleåret.

 

De første foreldremøta starter allerede i den andre skoleuka slik:

 

  • tirsdag 29. august kl 19.00: VG 1 studiespesialisering
  • onsdag 30. august kl. 19.00: VG 1 yrkesfaglige studieretninger
  • mandag 4. september kl. 19.00: VG 2 studiespesialisering og VG 2 yrkesfaglige studieretninger

 

Ny mobbelov:

Fra 1. august 2017 innførte Stortinget en ny mobbelov. Denne vil det bli gitt orientering om i klassene og på foreldremøtene ved skolestart. Hovedendringen er at det skal bli lettere å si fra om mobbing og lettere å klage dersom tiltakene som blir satt inn, ikke fungerer.

Fraværsgrense.

I videregående skoler er det en fraværsgrense på10 prosent. Dersom du ikke kan dokumentere fraværet ditt i et fag, kan du ikke få karakter i faget dersom dette udokumenterte fraværet overstiger 10%. Det betyr at skoleåret ikke er bestått. Feriereiser i skoleåret er definert som udokumentert selv om du søker om permisjon på forhånd.

Fraværsregelen omfatter ikke dokumentert fravær, som legeattestert sykdom eller andre dokumenterte helse- og velferdsgrunner. Regelen omfatter heller ikke dokumentert arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller religiøse høytider for deg som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

 

I spesielle tilfeller kan du ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Rektor skal bruke skjønn i slike tilfeller. Reglene tar høyde for at det kan være sammensatte årsaker til at du er borte fra undervisningen.

 

Kontaktinfo:

Har du spørsmål om selve inntaket og ventelister osv, må du ta kontakt med inntakskontoret på fylkeshuset på tlf 71258000 eller mail til inntak@mrfylke.no

 

 

Med vennlig hilsen

Arne Tjelle

Rektor