Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Velkommen til nytt skoleår 2016-2017

Kontaktpersonar

Arne Tjelle
Rektor
71 28 37 01 / Mob. 954 19 337
Send e-post

Velkommen til nytt skoleår 2016-2017

Oppmøte første skoledag mandag 22. august kl. 08.10 – 11.30.

Alle VG 1- elever på yrkesfaglige studieretninger - unntatt Helse- og oppvekst - møter til opprop i kantina i 1. etg.

Alle VG 1- elever på studiespesialiserende studieretning og Helse- og oppvekst møter til opprop i Auditoriet i 2. etg.

Elever på VG 2 og VG 3 møter etter oppslått plan i vestibylen.

Jeg vil gratulere deg som skal begynne på Fræna vgs kommende skoleår med skoleplassen – et skoleår med nye muligheter og gode opplevelser står for døra! Spesielt vil jeg gratulere deg som er helt ny hos oss. Her vil du få møte nye lærere og få nye venner. Hele staben av entusiastiske gamle og nye lærerne gleder seg veldig til å møte deg! 

Vi oppfordrer deg til å satse på at nettopp dette skoleåret skal bli et år hvor du skal lære mest mulig. Det er viktig at du setter høye krav til deg selv. Det fortjener du! Vi skal gjøre vårt beste for å ta godt vare på deg, og vi ser fram til å møte deg når sommerferien er slutt. Jeg tror du vil trives her hos oss!

Lærerne er den viktigste enkeltfaktoren for å skape et godt læringsutbytte for deg. Lærerne våre er godt utdanna fagpersoner som både er opptatt av å holde ved like og utvikle fagkompetansen sin. De er engasjert i faga de underviser i, presenterer lærestoffet på en interessant og dysleksivennlig måte og skaper gode diskusjoner i klassen. Lærerne våre arbeider hver dag med å gi deg en undervisning som gjør at du blir motivert for å arbeide med faget, som er variert og som gir høge faglige utfordringer til deg som er faglig sterk, men også faglig støtte og hjelp til deg hvis det er noe du ikke forstår eller noe du ikke greier på egen hånd. 

Vårt slagord er «- tilbyr noe mer». På vår skole har du alle muligheter til en flott yrkeskarriere uansett om du vil studere på universitet eller bli en kompetent fagarbeider. Vi tilbyr både full fordypning i realfag slik at du kan få adgang til både lukka og åpne studium som lege, veterinær, sivilingeniør, sykepleier, lærer osv. og vi tilbyr fagutdanning innen naturbruk, restaurant- og matfag, teknikk og industriell produksjon, byggfag og helse- og oppvekstfag.

  • For det første tilbyr vi noe mer i den forstand at vi er en middels stor kombinert videregående skole som gir deg en tett oppfølging siden du ikke forsvinner i mengden hos oss. Vi har dessuten tett lærerdekning slik at svært mange klasser og grupper består av små grupper på 8 til 15 elever. Vi tilbyr også faglig sterke 10. klassinger å ta fag på videregående nivå hos oss. Vi har derfor tett oppfølging av deg uansett om du er faglig sterk eller har behov for litt ekstra hjelp. Du får faglige utfordringer som passer ditt nivå.
  • For det andre består skolen av elever som kommer fra mange ulike kommuner hovedsakelig Fræna, Eide, Molde, Aukra, Averøy, men også spredt fra andre Romsdals- og Nordmørskommuner) som har ulike interesser, men som vi sveiser sammen gjennom ulike samarbeidsprosjekter på tvers av klassene og utdanningsprogrammene, f.eks. studieturer, grûndercamp og felles sosiale aktiviteter for hele skolesamfunnet som f.eks. aktivitetsdager, skidag og julefrokost. Det er lett å bli kjent med elever på tvers av klasser og utdanningsprogram.
  • For det tredje tilbyr vi at læring kan skje på ulike læringsarenaer. Derfor satser vi på utplassering i det lokale næringslivet/bedriftsbesøk for flest mulig av klassene våre i løpet av skoletida. På naturbruk har vi for eksempel vår egen fiskebåt som brukes nesten hver dag hele året rundt. Her planlegger vi ny undervisningsbrygge i løpet av skoleåret. 
  • For det fjerde tilbyr vi internasjonalisering både på studiespesialisering med egen internasjonal klasse, men også på yrkesfag der elevene kan bli kjent med arbeidslivet i andre land.

På denne måten kombinerer vi høgt faglig trykk med et godt og variert læringsmiljø. Dermed får du utvikle flere sider av deg selv, samtidig som vi skaper et godt skolemiljø der elevene smelter sammen sosialt.

Skolen er opptatt av et godt heim-skole-samarbeid. Vi tilbyr derfor tre foreldremøter påVG1 og ett på VG2 i tillegg til foreldrekonferanser om den enkelte eleven. Her informerer vi om skolen vår, men vi oppfordrer også foreldrene til å vise interesse for det elevene gjør på skolen og minner om hvor viktig det er for eleven at foreldrene oppmuntrer elevene i skolearbeidet. Som et ledd i den tette oppfølgingen av dere vil vi at dere skriver under et samtykkeskjema som gir skolen lov til å ta kontakt med heimen også etter fylte 18 år om viktig informasjon rundt skolesituasjonen din for å hjelpe deg til å fullføre og bestå skoleløpet. Dette kan gjelde forhold som høgt fravær, lite utbytte av undervisninga, skolevegring osv.

Foreldre får tilbud om passord til dataprogrammet som viser alle karakterene dine og fraværet ditt undervegs i skoleåret.

 

De første foreldremøta starter allerede i den andre skoleuka slik:

 

  • tirsdag 30. august kl 19.00: VG 1 studiespesialisering
  • onsdag 31. august kl. 19.00: VG 1 yrkesfaglige studieretninger
  • mandag 5. september kl. 19.00: VG 2 studiespesialisering og VG 2 yrkesfaglige studieretninger

 

Nye fraværsregler

Det er innført nye fraværsregler for videregående skoler fra og med neste skoleår. Du som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag vil som hovedregel ikke få karakter i faget. Det betyr at skoleåret ikke er bestått. Feriereiser i skoleåret er ikke unntatt denne fraværsgrensen.

Fraværsregelen omfatter ikke dokumentert fravær, som legeattestert sykdom eller andre dokumenterte helse- og velferdsgrunner. Regelen omfatter heller ikke dokumentert arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøte, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett eller religiøse høytider for deg som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke.

I spesielle tilfeller kan du ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter. Rektor skal bruke skjønn i slike tilfeller. Reglene tar høyde for at det kan være sammensatte årsaker til at du er borte fra undervisningen.

Kontaktinfo: Har du spørsmål om selve inntaket og ventelister osv, må du ta kontakt med inntakskontoret ved Laila Nielsen på fylkeshuset på tlf 71258000.

 

Med vennlig hilsen

Arne Tjelle

Rektor