Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Velkommen til nytt skoleår 2015-2016

Velkommen til nytt skoleår 2015-2016

Oppmøte første skoledag mandag 17. august kl. 08.10 – 11.30:

Alle VG 1- elever på yrkesfaglige studieretninger - unntatt Helse- og oppvekst - møter til opprop i kantina i 1. etg.

 

Alle VG 1- elever på studiespesialiserende studieretning, Helse- og oppvekst og 1YSK (1TAF) møter til opprop i Auditoriet i 2. etg. 

 

Elever på VG 2 og VG 3 møter slik:

VG 2 Akva – rom B3

VG 2 Fiske og fangst – Biologirom

VG 2 Kjemiprosess – rom B20

VG 2 Arbeidsmaskiner – rom 301

VG 3 Anleggsmaskinmekaniker – Fysikkrom

VG 2 Byggfag – rom B4

VG 2 Helsefagarbeider – 209

VG 2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget – rom 207

VG2 Restaurant-og Matfag – rom 210

VG 2 Studiespesialisering internasjonal – rom 204

VG 2 Studiespesialiserng – rom 211

VG 3 Studiespesialisering internasjonal – rom 205

VG 3 Studiespesialisering – 206

VG 3 Påbygging – rom 212

VG 3 YSK (3TAF)– møter på lærebedrift

 

Jeg vil gratulere alle som skal begynne på Fræna vgs kommende skoleår med skoleplassen – et skoleår med nye muligheter og gode opplevelser står for døra! Spesielt vil jeg gratulere deg som er helt ny hos oss. Her vil du få møte nye lærere og få nye venner. Hele staben av entusiastiske gamle og nye lærerne gleder seg veldig til å møte deg!

 

Vi oppfordrer deg til å satse på at nettopp dette skoleåret skal bli et år hvor du skal lære mest mulig. Det er viktig at du setter høye krav til deg selv. Det fortjener du! Vi skal gjøre vårt beste for å ta godt vare på deg, og vi ser fram til å møte deg når sommerferien er slutt. Jeg tror du vil trives her hos oss!

Lærerne er den viktigste enkeltfaktoren for å skape et godt læringsutbytte for deg. Lærerne våre er godt utdanna fagpersoner som både er opptatt av å holde ved like og utvikle fagkompetansen sin. De er engasjert i faga de underviser i, presenterer lærestoffet på en interessant måte og skaper gode diskusjoner i klassen. Lærerne våre arbeider hver dag med å gi deg en undervisning som gjør at du blir motivert for å arbeide med faget, som er variert og som gir deg faglig støtte og hjelp i faga hvis det er noe du ikke forstår eller noe du ikke greier på egen hånd.

 

Vårt slagord er «- tilbyr litt mer». Det betyr at vi er en kombinert videregående skole som består av elever som kommer fra mange ulike kommuner, har ulike interesser, men som vi sveiser sammen gjennom ulike samarbeidsprosjekter på tvers av klassene og utdanningsprogrammene, f.eks. felles studieturer og felles julefrokost for hele skolesamfunnet.

Vi tilbyr også at læring kan skje på ulike læringsarenaer. Derfor satser vi på utplassering i det lokale næringslivet/bedriftsbesøk for flest mulig av klassene våre i løpet av skoletida.

Videre tilbyr vi internasjonalisering både på studiespesialisering med egen internasjonal klasse, men også på yrkesfag der elevene kan bli kjent med arbeidslivet i andre land.

På denne måten kombinerer vi høgt faglig trykk med utenomfaglige aktiviteter. Dermed får du utvikle flere sider av deg selv, samtidig som vi skaper et godt skolemiljø der elevene smelter sammen sosialt.

Vi har også tett oppfølging av alle elever, men spesielt av elever som har høgt fravær, lite utbytte av undervisninga, har lave grunnleggende ferdigheter, viser tegn på mistrivsel eller som har urealistiske yrkesplaner.

 

Skolen er opptatt av et godt heim-skole-samarbeid. Vi tilbyr derfor tre foreldremøter påVG1 og ett på VG2 i tillegg til foreldrekonferanser om den enkelte eleven. Her informerer vi om skolen vår, men vi oppfordrer også foreldra til å vise interesse for det elevene gjør på skolen og minner om hvor viktig det er for eleven at foreldra oppmuntrer elevene i skolearbeidet. Vi tar ellers direkte kontakt med heimen dersom eleven får spesielle utfordringer i løpet av året. Foreldra kan også få passord til dataprogrammet som viser alle karakterene undervegs i skoleåret og som registrerer fraværet til elevene.

 

 

 De første foreldremøta blir arrangert allerede i den andre skoleuka slik:

·     tirsdag 01. september kl 19.00: VG 1 studiespesialisering

·     onsdag 02. september kl 19.00: VG 1 yrkesfaglige studieretninger

·     onsdag 09. september kl 19.00: VG 2 studiespesialisering

·     onsdag 09. september kl 20.00: VG 2 yrkesfag

 

Kontaktinfo: Har du spørsmål om selve inntaket og ventelister osv, må du ta kontakt med inntakskontoret på fylkeshuset på tlf 712 58 000.

Ta gjerne kontakt med meg på mobilnr 954 19 337 eller mail arne.tjelle@mrfylke.no dersom du har spørsmål om noe knyttet til skolestarten. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Arne Tjelle 
Rektor