Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Tips og anbefalinger rundt bærbare PC'er for elever i videregående skole (Fra M&R fylke)

Tips og anbefalinger rundt bærbare PC'er for elever i videregående skole (Fra M&R fylke)

Vi har merket oss et visst informasjonsbehov rundt ordningen med bærbare PC'er i den videregående skolen, og vil her komme med noen råd rundt service- og supportavtaler på disse pc'ene.

Det er svært viktig at elevene har en god serviceavtale på sin pc, siden fylket og skolen ikke tilbyr en slik ordning for private pc'er.

Som nevnt, har Møre og Romsdal fylke og den enkelte videregående skolen ingen service eller supportordning for private pc'er. Dette betyr at it-ansvarlige på skolene kun vil hjelpe til med konfigurasjon som er nødvendig for å få pc'en tilkoblet skolens nettverk. Andre problemer, både på programvare og maskinvare, er elevens ansvar. Endel vil kunne løse programvareproblemer selv, men vi vil allikevel sterkt anbefale en avtale med leverandøren som sikrer deg god hjelp dersom du ikke får løst problemene. Dersom du får et problem med maskinvaren, vil de fleste av oss måtte stole på leverandøren for reparasjon. Dette vil i praksis si at du er uten PC i kortere eller lengere tid, og vil ikke få fullt utbytte av undervisningen i den perioden PC'en din er til reparasjon. Tiden PC'en din er til reparasjon varierer sterkt. Noen leverandører tilbyr support på dagen, mens flere store og anerkjente leverandører bruker så mye som 5 uker uker på å løse problemene, med mindre du har sikret deg en ekstra avtale.

Dette bør du sjekke ved kjøp av bærbar PC

- Dekker avtalen både maskinvare og programvare?
- Gir den noen tidsfrist for når problemet skal være løst?
- Sikrer avtalen deg utlånspc dersom reparasjonen tar tid?
- Hvor lang varighet har avtalen?

Hvorfor holder det ikke med garanti?

En garantiordning er laget for å sikre deg økonomisk. Det vil si at den skal beskytte deg mot økonomisk tap som kan oppstå i forbindelse med kjøpet. De fleste garantiordninger dekker ikke følgeskader. Dette vil si at ordningen dekker utgifter til reparasjon, forutsatt at skaden er leverandørens feil. Prosessen rundt en garantisak kan være langtekkelig, og det går gjerne flere uker - kanskje måneder.

Hva med forsikring?

En forsikring er, som en garanti, også laget for å sikre deg økonomisk. Forskjellen fra en garanti ligger som regel i at forsikringen dekker noe mer, for eksempel skade som skjer ved uhell eller liknende. Med mindre din forsikring har avtale om utlånspc, vil den ikke garantere at du har en fungerende maskin.

Hva bør en support- og serviceavtale dekke?

Definisjonene på service og support er mange, og nivået er svært varierende. Vi vil derfor peke på noen av de viktigste fellene man kan gå i. Det er i hovedsak to typer problemer som oppstår på en pc. Det ene er programvarerelaterte problemer. Den andre typen er maskinvarefeil. Husk at du skal gå på skole i 3 år, og sannsynligheten for feil vil øke etter hvert som maskinen blir eldre. Du må derfor ha en avtale som dekker alle årene du går på skolen.

Avtale som dekker programvarefeil:
Programvarefeil kan som regel løses ved å reinstallere maskinen eller liknende. Mange forhandlere tilbyr en serviceavtale som dekker programvareproblemer, enten som en del av salgsprisen, eventuelt mot betaling. Selve avtalen kan innebære at man har tilgang til telefonsupport som hjelper deg å reinstallere, mens noen innebærer at du kan møte hos forhandleren med PC'en slik at de kan gjøre det for deg. Hovedproblemet med en slik avtale er at den ikke dekker maskinvarefeil. Endel vil tenke at "man har jo garanti, så det gjør vel ikke så mye?". Som beskrevet over, så bruker enkelte produsenter 5 uker på å rette en garantisak. En avtale som bare dekker programvareproblemer, og som dekker maskinvareproblemer gjennom en garantiordning, er derfor ikke god nok.

Avtale som dekker maskinvarefeil:
Maskinvarefeil betyr at en eller annen komponent inne i maskinen har sviktet. Den må derfor til et godkjent serviceverksted for reparasjon. Kjøpsloven sikrer deg mot feil som er leverandørens skyld, men dette kan som tidligere nevnt ta lang tid. Vi anbefaler derfor at man kjøper en oppgradert avtale.

Nivåer på avtaler:

"Best effort"
Disse avtalene har ikke noen tidsfrist for leverandøren, og kalles derfor en "best-effort" avtale. Dette betyr at ditt problem blir tatt hånd om når forhandleren har tid. Du må altså stille deg bakerst i køen og vente. Lengden på køen varierer selvsagt mye.

1 ukes reparasjon
Disse avtalene er et fornuftig nivå, og vi vil sterkt anbefale alle å ha minimum dette nivået på både programvare og maskinvare. En slik avtale innebærer at leverandøren skal fikse problemet, uansett art, i løpet av 1 arbeidsuke. Dersom det trengs mer tid, vil avtalen sikre deg en utlånspc.

Next-business-day (NBD).
Disse avtalene innebærer at problemet skal være påbegynt neste arbeidsdag. Det betyr ikke nødvendigvis at problemet skal være løst i løpet av neste arbeidsdag. Sjekk derfor hva avtalen sier om reparasjonstid.

Avtaler med høyere servicenivå
Det finnes også andre avtaler, blant annet avtaler som gir deg støtte 24 timer i døgnet, året rundt. Vi anser imidlertid disse for å være for kostbare for elever i videregående skole. Det er selvsagt ingen ulempe med høyt servicenivå, utover prisen.

(20.08.2007) Kontaktpersonar