Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Samarbeid med næringslivet

Samarbeid med næringslivet

Skolen har nå inngått en 10-årig avtale med Pure Farming AS om å søke Fiskeridirektoratet om en undervisningskonsesjon for postsmolt.

Denne undervisningskonsesjonen vil bety en betydelig kvalitetsheving av opplæringa vår innafor akvakultur. Postsmoltproduksjonen skal foregå i flytende betongtanker som skal plasseres i kort avstand fra skolen både sør og nord for Hustadvika og omfatte flere brakkleggingssoner. Det blir dermed enklere og raskere å bringe elevene ut til anleggene, betongtankene representerer en trygg opplæringsarena og opplæringa vil profittere på ny og innovativ teknologi. Det er etter det vi kjenner til ingen andre videregående skoler i landet som har tilgang på en slik undervisningslokalitet.