Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Plan for oppmøte på skolen mai 2020

Plan for oppmøte på skolen mai 2020

Fræna vgs åpner skolen fra mandag 11. mai for undervisning av elevene. Pga smittevernreglene må det være ca en meters avstand mellom elevene både på skolebussen og på skolen. Derfor kan dere kun møte på skolen 2 til 3 dager fast hver uke fram til sommerferien.

På skolebussen gjelder følgende regler:

• Hold så god avstand som mulig til andre reisende/passasjerer, og minst ca. 1 meter.

• Må du hoste/nyse – gjør dette i armkroken eller i papir.

• Vent med å gå om bord til alle har kommet seg ut.

• Respekter «avsperrede» sitteplasser og antall ståplasser om bord.

• Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt må unngås.

SÆRLIGE SMITTEVERNTILTAK I SKOLEBUSS:

• Respekter avstengte områder og sitteplasser

• Sitt stille i bussen og bruk setebelte

Elever kan kjøre privatbil selv til skolen. Dette vil lette presset på skoleskyssen. Gi beskjed til kontaktlæreren din om du vil gjøre det, men husk at det er samme regler for privatbil som for taxi: man kan kun ha inntil to passasjerer i ordinære privatbiler.

Klassene skal derfor møte på skolen etter følgende plan:

Klasse og trinn: Mandag tirsdag onsdag Torsdag fredag
1NA 1 og 2       skole skole
1TIP 1 Skole     skole  
1TIP 2 Skole skole      
1HO 1 og 2   skole   skole  
1RM     skole skole  
1ST   skole   skole skole
2AKV/2FF Skole skole      
2AR/2KJP     skole   skole
2HOA praksis praksis skole    
2HOB Skole       skole
2RM Skole       skole
2ST       skole skole
1YSK og 2YSK i skoleukene Skole   skole    
3YSK i skoleukene Skole       skole
3AR Skole skole praksis praksis praksis
3PB   skole skole   Skole
3ST Skole skole   skole  
Grunnskole for språklige minoriteter skole   skole   skole

Siden dere bare går på skolen 2-3 dager pr. uke, vil det bli en kombinasjon av fysisk undervisning på skolen og digital fjernundervisning for alle klasser fram mot sommerferien.

I hovedsak vil f.eks. undervisninga i fellesfag på yrkesfag fortsatt foregå digitalt på de dagene da dere ikke skal være på skolen.

Tidspunktet for denne digitale fjernundervisninga kan bli lagt til andre tider enn den har vært hittil siden læreren kanskje skal undervise en annen klasse fysisk på skolen timen rett før eller timen rett etter det vanlige tidspunktet for digital undervisning.

Omfanget av og tidspunktet for denne digitale fjernundervisninga må derfor den enkelte faglærer avtale med undervisningsgruppa si.

Kroppsøving, breddeidrett, naturbasert aktivitet o.l. fag bør skje i størst mulig grad ute. Det vil ikke bli mulighet til å bruke dusjene i idrettshallen ennå så aktivitetsnivået i kroppsøving må tilpasses deretter.

Timeplanen skal i hovedsak følges på de oppsatte skoledagene slik som den var før stenginga av skolen. I noen få fag vil det likevel fortsatt gis digital fjernundervisning selv om faget ligger på en skoledag. Dette gjelder bl.a. IT 1 og noen tysk-grupper. Faglærer informerer sine grupper om dette.

Du skal ikke møte på skolen, men fortsette med digital fjernundervisning dersom du har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. Da skal du holde deg hjemme til du har vært symptomfri i ett døgn. Du skal heller ikke møte på skolen dersom du har fått bekreftet covid-19 eller er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19.

Elever med typiske symptomer på pollenallergi kan møte på skolen.

Elever med spesielle diagnoser kan møte på skolen f.eks. diabetes, velkontrollert astma, allergi, epilepsi, Downs syndrom, hjertefeil uten hjertesvikt, elever som går på immundempende behandling med stabil sykdom.

Siden smittevernsreglene sier at elever bør sitte med en meters mellomrom, må vi lage ny romplan. Dere må altså huske at undervisninga nå kan foregå på et annet rom enn den gjorde før 13. mars. Denne detaljerte romplanen blir lagt ut på ITL søndag 10. mai.

Det er satt inn mange andre smittevernstiltak på skolen for å redusere faren for smitte av Covid 19:

Alle elever og ansatte skal vaske/sprite hendene sine:

· før man drar hjemmefra og når man kommer hjem

· når man kommer til skolen

· etter hosting/nysing

· etter toalettbesøk

· før og etter måltider

· etter man kommer inn fra uteaktivitet

· ved synlig skitne hender

Dørene skal være åpne slik at dere ikke behøver å ta i dørhåndtakene. Dere bør unngå å bruke håndsmykker og ringer. Det er fortsatt mobilfri undervisning på skolen så mobiletelefonen skal ikke være synlig til stede i undervisninga med mindre faglæreren bestemmer at mobiltelefonen skal brukes i undervisninga. Det er ellers satt inn forsterka renhold på skolen.

Unngå trengsel på veg inn og ut av undervisningslokalene, i garderober, på toaletter, i kantina. Unngå å blande deg med elever fra andre klasser i friminuttene. Dette vil lette smittesporingen dersom noen av dere blir smittet av Covid 19.

Kantina er åpen for selvbetjening. Maten er pakka inn i plast. Bruk strekkode og betal med vipps eller kort.

Det vil bli laget egen plan for tentamensavvikling i hovedsak for 3ST og 3PB i noen fag. Egen plan blir lagt ut i løpet av uke 20.