Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Klage på eksamenskarakter

Klage på eksamenskarakter

Lurer du på hvordan du kan klage på eksamenskarakterer?

Det har kommet noen spørsmål om hvordan man skal gå frem om man skal klage på eksamenskarakter. Husk at du må levere klagen innen 10 dager etter at karakteren er publisert. Her er informasjonen som står på utdanningsdirektoratets sider:

Vil du klage på karakteren din? Husk at du

  • må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • ikke trenger å begrunne klagen din

Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen.

Så dersom du ønsker å klage, må du ta kontakt med skolen. Du finner mer informasjon om eksamen ved å gå til denne lenken.

Referanse

Forberede og ta eksamen. (udatert). Hentet 2016–6, fra http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#klage-pa-karakter