Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Informasjon om midlertidig endring av fraværsreglementet

Informasjon om midlertidig endring av fraværsreglementet

Her kommer informasjon om midlertidig endring i fraværsreglementet. Frem til 31. oktober vil elever kunne benytte egenmelding for fravær av helsegrunner. For elever som ikke er fylt 18 år enda må fraværet bekreftes av en foresatt. Her får du informasjon om endringen og hvordan foresatte kan bekrefte fravær. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med kontaktlærer.

Midlertidig endring i fraværsreglement

Fra og med 24.08.2020 og frem til og med 31.10.2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en foresatt, mens myndige elever kan legge frem egenmelding. Fravær av helsegrunner omfatter blant annet sykdom, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse.

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder (under 18 år) eller egenmelding (over 18 år), skal fravær av helsegrunner i ovennevnte periode:

 

•Ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis

•Unntas fra fraværsgrensen

 

Egenmelding for elever under 18 år: Elever som er yngre enn 18 år må ha en bekreftelse fra foresatte på at fraværet skyldes sykdom/helse. 

 

Bekreftelse kan gis på følgende måter:

1.Eleven registrerer egenmelding som fraværsmelding i skolearena. Fravæsmeldingen må bekreftes skriftlig av en foresatt enten med sms eller e-post til kontaktlærer.

2.Foresatt registrerer egenmelding som fraværsmelding i skolearena. Dette krever at den foresatte har søkt om tilgang/foresattbruker i skolearena på forhånd.

 

 

Kontaktinformasjon til kontaktlærer finner du i infoheftet til foresatte som eleven har tatt med heim.

 

 

Arne.