Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Heimeundervisning fra 13. mars til 30. mars 2020

Heimeundervisning fra 13. mars til 30. mars 2020

Fra og med fredag 13. mars og i to uker framover til mandag 30. mars skal det drives heimeundervisning på alle videregående skoler i fylkeskommunen for å hindre smittespredning av Coronaviruset.

DET BETYR AT INGEN HAR FRI FRA SKOLEN, MEN SKAL ARBEIDE MED
SKOLEOPPGAVER HEIMEFRA ETTER PLANEN NEDENFOR.

Ingen elever skal utplasseres i bedrift i løpet av disse to ukene. Kontaktlærer må kalle tilbake elever som allerede ev. er utplassert.

Alle elever og ansatte må i dag ta med heim det de trenger for å arbeide med opplæringa heimefra som f.eks. lærebøker, PC og ev andre saker.

Ingen elev får fravær i denne tidsperioden, men manglende innlevering av pålagt arbeid fører til ikke vurdering (IV) og kan dermed føre til manglende vurderingsgrunnlag ved sluttvurderinga i juni.

Lærerne lager teoretiske arbeidsoppgaver til elevene sine etter følgende plan:
Alle faglærere lager arbeidsoppgaver tilsvarende timetallet i sitt fag.

Unntak:
Plan for opplæring i YFF/utplassering i bedrift kommer vi tilbake til seinere.
2AKVA skal gjennomføre sin eksamen i ROC-kurset en og en som planlagt.

Risikovurdering Koronaviruset.

Informasjon til elevar og føresette.