Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter > Fredag 20. mars - viktig info til alle skolens elever:

Fredag 20. mars - viktig info til alle skolens elever:

Jeg er imponert over all innsatsen og arbeidet dere legger ned i skolearbeidet deres nå om dagen. Dere er med på et historisk "kvantesprang" når det gjelder å utvikle vår digitale kompetanse som dere vil få god nytte av videre i livet.

Den første uken med hjemmeundervisning går mot slutten. Jeg vet at læringsplattformen kan være treg om dagen siden så mange skoler bruker den samtidig. Leverandøren jobber med saken så inntil videre må vi være tålmodige og eventuelt avtale med læreren om å få utsatt fristen for innlevering av arbeidskrav.

Det er uråd å vite når dere kan komme tilbake til skolen fysisk. Vi må derfor allerede nå handle som om det kan bli langvarig. Uansett så har myndighetene lovet du får vitnemål selv om vårens eksamen blir avlyst på grunn av koronaviruset. Likevel er det viktig at du fortsetter å jobbe med skolearbeidet ditt og leverer inn det faglærer ber om.

Fram til skolen gjenåpnes, føres det ikke time- og dagsfravær. Alle blir registrert som til stede. Deltakinga i nettundervisninga er logget elektronisk. Vi har rutiner for å registrere at du er logget på Itslearning hver dag.
Du skal fortsatt «møte fram og delta aktivt». «Møte fram» tolker fylkeskommunen som «å delta i undervisninga». Dette betyr bl.a. at du må logge deg på Itslearning hver dag og levere inn alle arbeidskrav som læreren gir deg.
Jeg minner om at du skal delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetansen din. Dette gjelder også når undervisninga skjer på digitale læringsplattformer. Husk at manglende deltakelse vil kunne føre til at læreren din ikke får grunnlag for å sette sluttkarakter på deg ved slutten av skoleåret.

Alle vurderingssituasjoner blir dokumentert i Skolearena som normalt. Der kan du og dine foresatte følge med på karakterutviklinga di i vår. Dersom du ikke deltar i en vurderingssituasjon, blir dette ført som IV (ikke vurdering) i Skolearena.
Det er IKKE 1.terminskarakter som vil bli omgjort til sluttvurderingskarakter selv om stenginga av skolen skulle bli svært langvarig. Det er prestasjonene dine på slutten av skoleåret som avgjør hva sluttkarakteren blir - også i denne spesielle situasjonen med heimeundervisning.
Om du står i fare for ikke å få sluttkarakter fordi faglæreren din mangler vurderingsgrunnlag, får du/foresatte et varsel om dette så tidlig at du fortsatt har mulighet til å gi faglæreren din grunnlag for å sette sluttkarakter.
Dersom du på grunn av sykdom ikke kan delta i nettundervisninga, må du levere egenmelding hvis du er over 18 år. Dine foresatte leverer egenmelding dersom du er under 18 år.

Stå på! Sett deg høge mål om å få bedre sluttkarakter i faga dine enn om det hadde vært "normal" skole.
Lykke til! Ta kontakt med faglæreren din dersom det er noe du lurer på. Kontaktlæreren vil komme til å ha kontakt med sine basiselever enten via videomøter i Teams eller ved å ringe til deg med jevne mellomrom.

Se eget oppslag om hvordan du får kontakt med helsesøster om du har behov for det.

Rådgiverne har følgende telefonnr:
Hans Isachsen: 97983873
Inger-Kristin Kristiansen: 90129448

Rektor.