Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter

Til alle skolens elever:

Vi åpner opp for dere gradvis i løpet av uke 20.

Les meir

Gradvis åpning av Fræna vidaregående skole

Fra mandag 27. april åpnes Fræna vgs delvis for enkelte elevgrupper, etter at vi har vært stengt som følge av koronaepidemien siden 13. mars. I første omgang åpnes skolen for elever ved Vg2 yrkesfag og elever ved Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Det er programfagene/praktiske fag som vil bli prioritert for undervisning på skolen, og for de fleste elevene vil undervisningen i fellesfag fortsatt være digital.

Les meir

Viktig info om skolehelsetjenesten:

Helsesykepleierne ønsker å opprettholde noe av tilbudene de har ved helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i tiden fremover.
De vil ta kontakt med enkelte elever de har hatt oppfølging av for å høre hva som er ønskelig av oppfølging fremover. Fortrinnsvis skal all kontakt skje via telefon, men der de eller dere tenker det er behov for å møtes, kan dette også vurderes individuelt.

Les meir

Fredag 20. mars - viktig info til alle skolens elever:

Jeg er imponert over all innsatsen og arbeidet dere legger ned i skolearbeidet deres nå om dagen. Dere er med på et historisk "kvantesprang" når det gjelder å utvikle vår digitale kompetanse som dere vil få god nytte av videre i livet.

Les meir

Ledige stillinger på Fræna Vidaregånde Skole

Vi lyser ut seks stillinger hos oss på Fræna vgs:

Les meir

Alle vidaregåande skolar i Møre og Romsdal er stengt

For å forebygge ytterlegare smittespreiing, har fylkeskommunedirektøren i dag bestemt å stenge dei vidaregåande skolane i fylket. Stenginga gjeld frå og med 13. mars og gjeld i to veker. Stenginga er i samsvar med nasjonale retningslinjer.Skolane er ikkje fysisk stengt, men det vil ikkje verte gjennomført ordinær undervisning i skolebygga og elevar skal ikkje møte opp. Unntaket er elevar ved dei ulike basane for tilpassa opplæring der det etter tett dialog mellom heim og skole vil kunne bli gitt undervisning.

Les meir

Heimeundervisning fra 13. mars til 30. mars 2020

Fra og med fredag 13. mars og i to uker framover til mandag 30. mars skal det drives heimeundervisning på alle videregående skoler i fylkeskommunen for å hindre smittespredning av Coronaviruset.

DET BETYR AT INGEN HAR FRI FRA SKOLEN, MEN SKAL ARBEIDE MED
SKOLEOPPGAVER HEIMEFRA ETTER PLANEN NEDENFOR.

Les meir

Risikovurdering Koronaviruset

Fylkeskommunedirektøren har i besluttet at alle planlagte utenlandsreiser (elev-/gruppeturer) framover skal avlyses. Beslutningen gjelder for alle planlagte turer ut skoleåret 2019/2020.

Videre er det anbefalt å avlyse planlagte besøk fra utlandet.

Skolen gjennomfører fortløpende risikovurderinger i forbindelse med Koronaviruset. 

Les meir

Åpen dag på Fræna Vidaregåande Skole våren 2020

Fræna vidaregåande skole inviterer til åpen skole lørdag 8. februar mellom kl. 10.00 og 13.00. 

Les meir