Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter

Tur til Frankrike for Kokk- og servitørfag og Naturbruk

Prosjektet «MENUSTORMING/MING»: Et tverrfaglig samarbeid mellom  Norge, Frankrike og Spania der elevene skal få innsyn i de forskjellige lands kulturer og om mat og helse gjennom teamarbeid.

Les meir

2ST internasjonal klasse får snart besøk fra Portugal

Elevene i 2ST internasjonal klasse venter med spenning på gjenbesøket fra den portugisiske klassen som de besøkte forrige skoleår.

Les meir

Vellykka åpen dag.

Lørdag 28. september arrangerte skolen nok en vellykka åpen dag der vi inviterte publikum generelt og 10.klassingene spesielt til en guida omvisning på alle de varierte utdanningstilbuda ved skolen.

Les meir

Husk å søke om utstyrsstipend!

Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er penger til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr.

Les meir

Oppmelding til høsteksamen 2013

Oppmelding til høsteksamen innen 16.september!

Les meir

Fræna vgs ønsker alle nye og gamle elever og ansatte velkommen til et nytt skoleår

Et nytt skoleår: lærerikt, utfordrende og spennende for både nye og gamle ved Fræna vgs. Nye ansatte ønskes velkommen mandag 12.august og ikke minst alle nye og gamle elever mandag 19.august.

Les meir

Starter en ny tradisjon ved Fræna vgs

Da vår nye rektor skulle markere skolens første store generasjonsskifte, syntes han det måtte noe mer til enn en vanlig gave. Dermed ble Medaljen for lang og tro tjeneste innført som ny tradisjon for å hedre ansattes innsats ved Fræna videregående skole.

Les meir

Spørreundersøkelse Ung

Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomfører for tida en undersøkelse for å finne ut hvordan satsinga på ungdom og medvirkning blir opplevd av ungdom i fylket. 

Les meir

Lærebøker og andre læremiddel

Informasjon fra fylket om lærebøker og PC-ordning for skoleåret 2013-2014

Les meir

Tekniske- og allmenne fag, vg2, byggfag, i Frankrike uke 14 og 15

Elevene er utplassert i ulike bedrifter i Vannes. Her kan du lese dagboknotater fra en av lærerne som er med.

Les meir