Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter

En meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

Når skolene starter denne uken, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skolebussen og hurtigbåtene, både til og fra skolen.

Les meir

Plan for oppmøte på skolen mai 2020

Fræna vgs åpner skolen fra mandag 11. mai for undervisning av elevene. Pga smittevernreglene må det være ca en meters avstand mellom elevene både på skolebussen og på skolen. Derfor kan dere kun møte på skolen 2 til 3 dager fast hver uke fram til sommerferien.

Les meir

Til alle skolens elever og ansatte:

Da planlegger vi med å ta imot elever og ansatte fra mandag 11. mai, men på grunn av smittevernsreglene kan skolebussene bare være halvfulle (dere må sitte på annethvert sete). Det betyr at vi bare kan ta imot ca halvparten av dere elever pr. dag som igjen betyr at det blir en kombinasjon av fysisk og digital undervisning fram mot skoleslutt.

Les meir

Til alle skolens elever:

Vi åpner opp for dere gradvis i løpet av uke 20.

Les meir

Gradvis åpning av Fræna vidaregående skole

Fra mandag 27. april åpnes Fræna vgs delvis for enkelte elevgrupper, etter at vi har vært stengt som følge av koronaepidemien siden 13. mars. I første omgang åpnes skolen for elever ved Vg2 yrkesfag og elever ved Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole. Det er programfagene/praktiske fag som vil bli prioritert for undervisning på skolen, og for de fleste elevene vil undervisningen i fellesfag fortsatt være digital.

Les meir

Viktig info om skolehelsetjenesten:

Helsesykepleierne ønsker å opprettholde noe av tilbudene de har ved helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten i tiden fremover.
De vil ta kontakt med enkelte elever de har hatt oppfølging av for å høre hva som er ønskelig av oppfølging fremover. Fortrinnsvis skal all kontakt skje via telefon, men der de eller dere tenker det er behov for å møtes, kan dette også vurderes individuelt.

Les meir

Fredag 20. mars - viktig info til alle skolens elever:

Jeg er imponert over all innsatsen og arbeidet dere legger ned i skolearbeidet deres nå om dagen. Dere er med på et historisk "kvantesprang" når det gjelder å utvikle vår digitale kompetanse som dere vil få god nytte av videre i livet.

Les meir

Ledige stillinger på Fræna Vidaregånde Skole

Vi lyser ut seks stillinger hos oss på Fræna vgs:

Les meir

Alle vidaregåande skolar i Møre og Romsdal er stengt

For å forebygge ytterlegare smittespreiing, har fylkeskommunedirektøren i dag bestemt å stenge dei vidaregåande skolane i fylket. Stenginga gjeld frå og med 13. mars og gjeld i to veker. Stenginga er i samsvar med nasjonale retningslinjer.Skolane er ikkje fysisk stengt, men det vil ikkje verte gjennomført ordinær undervisning i skolebygga og elevar skal ikkje møte opp. Unntaket er elevar ved dei ulike basane for tilpassa opplæring der det etter tett dialog mellom heim og skole vil kunne bli gitt undervisning.

Les meir

Heimeundervisning fra 13. mars til 30. mars 2020

Fra og med fredag 13. mars og i to uker framover til mandag 30. mars skal det drives heimeundervisning på alle videregående skoler i fylkeskommunen for å hindre smittespredning av Coronaviruset.

DET BETYR AT INGEN HAR FRI FRA SKOLEN, MEN SKAL ARBEIDE MED
SKOLEOPPGAVER HEIMEFRA ETTER PLANEN NEDENFOR.

Les meir