Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter

Konsekvens av en eventuell busstreik fra mandag 28.9.:

Dersom det blir opptrapping av busstreiken fra og med lørdag 26.9., vil følgende ruter bli rammet og innstilt helt fra mandag morgen den 28.9.:

Les meir

Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

For å begrense smitte, har vi satt i gang en rekke tiltak på skolen. Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. 

Dere finner også denne informasjonen på ulike språk ved å følge linken nedenfor: Udirs informasjonsside om Koronasituasjonen til foreldre

Les meir

Informasjon om midlertidig endring av fraværsreglementet

Her kommer informasjon om midlertidig endring i fraværsreglementet. Frem til 31. oktober vil elever kunne benytte egenmelding for fravær av helsegrunner. For elever som ikke er fylt 18 år enda må fraværet bekreftes av en foresatt. Her får du informasjon om endringen og hvordan foresatte kan bekrefte fravær. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med kontaktlærer.

Les meir

Skolearena og foresattepålogging (OPPDATERT! 25082020)

Alle skolene i Møre og Romsdal er åpne for foresattepålogging i Skolearena. Foresatte får egen pålogging slik at de får tilgang til underveisvurderinger i fag, fravær og merknader til barna sine.

Les meir

Informasjon om skolestart på Fræna vgs 2020

Mandag 17. august er skolestart. Vi på Fræna vgs gjør alt klar til å ta imot både spente, nye elever, men også dere som allerede er kjent på skolen. Nedenfor finner du nyttig informasjon i forbindelse med skolestarten.

Les meir

Sommerstengt kontor 2020

Kontoret på Fræna vgs er stengt i ukene 28, 29, 30 og 31. 

Vi vil sjekke likevel e-posten i denne perioden, og telefonen blir kobla over til kontorleders mobiltelefon i disse ukene. 

Les meir

Timeplan for alle elever våren 2020

Her kommer planen for alle elever resten av skoleåret. 

Les meir

En meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

Når skolene starter denne uken, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skolebussen og hurtigbåtene, både til og fra skolen.

Les meir

Plan for oppmøte på skolen mai 2020

Fræna vgs åpner skolen fra mandag 11. mai for undervisning av elevene. Pga smittevernreglene må det være ca en meters avstand mellom elevene både på skolebussen og på skolen. Derfor kan dere kun møte på skolen 2 til 3 dager fast hver uke fram til sommerferien.

Les meir

Til alle skolens elever og ansatte:

Da planlegger vi med å ta imot elever og ansatte fra mandag 11. mai, men på grunn av smittevernsreglene kan skolebussene bare være halvfulle (dere må sitte på annethvert sete). Det betyr at vi bare kan ta imot ca halvparten av dere elever pr. dag som igjen betyr at det blir en kombinasjon av fysisk og digital undervisning fram mot skoleslutt.

Les meir