Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Nyheter

Ledige stillinger på Fræna Vidaregånde Skole

Vi lyser ut seks stillinger hos oss på Fræna vgs:

Les meir

Alle vidaregåande skolar i Møre og Romsdal er stengt

For å forebygge ytterlegare smittespreiing, har fylkeskommunedirektøren i dag bestemt å stenge dei vidaregåande skolane i fylket. Stenginga gjeld frå og med 13. mars og gjeld i to veker. Stenginga er i samsvar med nasjonale retningslinjer.Skolane er ikkje fysisk stengt, men det vil ikkje verte gjennomført ordinær undervisning i skolebygga og elevar skal ikkje møte opp. Unntaket er elevar ved dei ulike basane for tilpassa opplæring der det etter tett dialog mellom heim og skole vil kunne bli gitt undervisning.

Les meir

Heimeundervisning fra 13. mars til 30. mars 2020

Fra og med fredag 13. mars og i to uker framover til mandag 30. mars skal det drives heimeundervisning på alle videregående skoler i fylkeskommunen for å hindre smittespredning av Coronaviruset.

DET BETYR AT INGEN HAR FRI FRA SKOLEN, MEN SKAL ARBEIDE MED
SKOLEOPPGAVER HEIMEFRA ETTER PLANEN NEDENFOR.

Les meir

Risikovurdering Koronaviruset

Fylkeskommunedirektøren har i besluttet at alle planlagte utenlandsreiser (elev-/gruppeturer) framover skal avlyses. Beslutningen gjelder for alle planlagte turer ut skoleåret 2019/2020.

Videre er det anbefalt å avlyse planlagte besøk fra utlandet.

Skolen gjennomfører fortløpende risikovurderinger i forbindelse med Koronaviruset. 

Les meir

Åpen dag på Fræna Vidaregåande Skole våren 2020

Fræna vidaregåande skole inviterer til åpen skole lørdag 8. februar mellom kl. 10.00 og 13.00. 

Les meir

Informasjon til elevar og føresette om undervisningsevalueringa 2019-2020

Det er politisk vedteke at vidaregåande skolar i Møre og Romsdal skal gjennomføre ei undervisningsevaluering kvart skoleår. Målet med evalueringa er at ho skal vere eit verktøy for kvalitetsutvikling i den vidaregåande opplæringa i fylket. Resultata vil brukast i utviklingsarbeid mellom lærar og undervisningsgrupper, og mellom lærar og avdelingsleiar. Rambøll Management Consulting hjelper fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringa.

Les meir

Hospitering ved Fræna VGS høsten 2019

Velkommen til hospitering ved Fræna VGS

Les meir

Lansering av meldeknappen 25. September

Meld fra om skolemiljø!

Les meir

Valgdebatt for elevene på Fræna vgs

Det ble holdt valgdebatt onsdag på Vonheim i Malmefjorden. Her kom politikerne med sine valgkampsaker og synspunkt som de presenterte for elevene på Fræna vgs. Under debatten fikk elevene videre innsyn i hva de lokale politikerne ønsket og gjøre for dem og det lokale samfunnet. Dette arrangementet er en del av prosessen med å informere og forbedre elevene på det kommende kommune- og fylkesvalget. 

Les meir