Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Forsiden > Velkommen til Fræna vidaregåande skole: Tilbyr litt mer!

Velkommen til Fræna vidaregåande skole: Tilbyr litt mer!

Fræna vgs skal stå for kunnskap og trivsel i et miljø prega av kvalitet og likeverd.

Ca. 450 elever går på skolen som ligger vakkert til på Romsdalskysten. 

Fræna vgs tilbyr et bredt spekter av utdanningstilbud og skolen er i stadig endring med nye og spennende opplæringstilbud. 

Vi er opptatt av at læring skal skje på ulike læringsarenaer. Derfor satser vi på gode verkstedlokaler bl.a. i den store Bygghallen, tidligere «Toppen» restaurant i sentrum og den nye undervisningsbåten vår «TIRO» der vi leier brygge på Harøysundet. Vi er like opptatt av utplassering i det lokale næringslivet og bedriftsbesøk for flest mulig av yrkesfagklassene våre i løpet av skoletida. Allerede på VG1 tar vi med elevene på mange bedriftsbesøk, men også på en del utplassering. På VG2 har vi et bredt og godt samarbeid med mange bedrifter i ulike bransjer om å la elevene være utplassert i inntil 6 uker i ulike bolker. Dette gjelder både i byggfag, arbeidsmaskiner, kjemiprosess, fiske og fangst, akvakultur, kokk og servitør, barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider.

TAF-ordninga kombinerer det beste fra både teori og praksis ved at elevene får fordypning i matematikk og fysikk i tillegg til å være utplassert i bedrifter annenhver uke i 4 år og dermed kunne både få spesiell studiekompetanse i realfag og fagbrev i tømrerfaget eller ulike fagbrev som bygger på VG2 industriteknologi.

Ny klasse:

I 2013 starter vi opp utdanning i akvakultur som bygger på VG1 Naturbruk. Fræna vgs er den eneste skolen i fylket som tilbyr dette. Skolen har et godt samarbeid med oppdrettsnæringa slik at en stor del av opplæringa er praksisbasert ute på ulike oppdrettsanlegg.

Det er også verdt å minne om at vi har to andre klasser ved skolen som ikke bare er unike i fylket, men som det til og med er få av i landet. Dette gjelder 3AR som tar VG3 gjennom opplæring i bedrift. Disse elevene tar fagbrev i anleggsmaskinmekanikerfaget ved å være utplassert 3 dager pr. uke i bedrift og 2 dager pr. uke på skole. Den andre unike klassen er 3TØ som tar fagbrev i tømrerfaget etter det tredje skoleåret ved å ta på seg konkrete byggeoppdrag 5 dager pr. uke gjennom hele VG3.

På studiespesialiserende utdanningsprogram er vi den eneste skolen i regionen som har internasjonal klasse - med utveksling med elever fra ulike land: Italia, Portugal, Sverige, ...

Ønsker du byggfag, tilbyr vi opplæringa i en nybygd hall og praksis på ulike byggeplasser.

Et flott kjøkken står til disposisjon for restaurant- og matfag, og skolen har også tilbud på vg2-nivå: Kokk- og servitørfag.

På naturbruk gis et omfattende praksisvalg innen land- og sjøbasert produksjon - bl.a. i skolens egen båt. Og du kan velge både "Fiske og fangst" og "Akvakultur" på vg2.

Skolen legger mye arbeid i tilpassede timeplaner og opplæring. Skolen har bl.a. laget program for innvandrere som har fått nasjonal oppmerksomhet og fått hedersbetegnelsen "Frænamodellen" sentralt i Norge!

Skolen har siden 2002 satset på IKT som verktøy i opplæringa - et eksempel er iPad til alle elevene på vg1, studiespesialisering.

Det internasjonale samarbeidet er omfattende med mange prosjekt og samarbeidspartnere i flere land, f.eks. byggfag med Frankrike, Helse- og oppvekstfag med Latvia og internasjonal klasse, studiespesialisering med elever i Italia, Portugal, Sverige, Danmark...

Vi har utvikla et bredt samarbeid med næringsliv og det offentlige om opplæringa i mange fagområder og skolen har bred og solid kompetanse i personalet - i alle aldre:)

Oversikt utdanningstilbud ved Fræna vgs på vilbli.no.

beliggenhet1_medium

Skoledagen:

1. time kl 08:10 - 08:55
2. time kl 09:10 - 09:55
3. time kl 10:00 - 10:45
4. time kl 10:50 - 11:35
Lunsj kl 11:35 - 12:15
5. time kl 12:15 - 13:00
6. time kl 13:10 - 13:55
7. time kl 14:00 - 14:45

Kontaktpersonar

Arne Tjelle
Rektor
71 28 37 01 / Mob. 954 19 337
Send e-post
Johan Konrad Løseth Johan Konrad Løseth
Ass rektor
71 28 37 02 /
Mob. 480 00 412
Send e-post