Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Elevtjenester > Om vurdering

Om vurdering

Forskning viser at vurderingskultur og læreres vurderingspraksis har stor betydning for elevers læringsutbytte.

Skolen arbeider derfor systematisk med å utvikle en felles vurderingskultur. Vurderingsarbeidet har endra seg de siste årene til å dreie seg mer om å hjelpe elevene til å strekke seg og bli bedre i faget. Dette betyr at vurderingsarbeidet er blitt en viktig pedagogisk arbeidsmetode i faget. Det dreier seg ikke bare om å sette en karakter, men å være tydelig på hva som er målene for opplæringen, hva det blir lagt vekt på i vurderingen, hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i faget, å gi tilbakemeldinger på hvordan elevene ligger an i faget og gi «framovermeldinger» om hva de må mestre for å bli bedre i faget. Til slutt handler også vurderingsarbeidet om å øve elevene opp til å vurdere egen kompetanse, eget arbeid og egen faglig utvikling.

Elevmedvirkning i vurderingsarbeidet skaper motivasjon for elevene, og det at de deltar aktivt i læringsprosessene fører mest sannsynlig til bedre læring. Elevene får være med og foreslå hvordan de skal jobbe med faget, hva det skal legges vekt på i vurderingsarbeidet, de får være med å vurdere sitt eget skolearbeid og de får hjelp av lærerne til å reflektere rundt hvordan de utvikler seg i faget. 

Lærernes tro på at elevene kan mestre og å gi elevene tilpassa opplæring slik at de opplever mange mestringssituasjoner er svært viktig for å øke læringstrykket og utvikle elevenes selvtillit.