Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Elevtjenester > Leseaksjonen

Leseaksjonen

Leseaksjonen v/Fræna vgs 2018-2019. Se også "Hvordan lese i alle fag" i margen til høyre.

Regler for lesekonkurransen:

Konkurranseregler:

l  avgrensa tid:  1. periode: 20. august - 14. desember, 2. periode: 15. desember - 16. mai

l  vekting av bøkene:

1 bokside =

-         2 tidskriftsider

-         6 ukebladsider

-         15 tegneseriesider

-         20 bildeboksider

Norske bøker på bokmål:

- inntil 100 sider = ½ bok

- inntil 200 sider = 1 bok

- 201-400 sider= 2 bøker

- 401-600 sider = 3 bøker

Minoritetsspråkelige elever: Norske bøker over 100 sider teller som 2 bøker.

 

Norske bøker på nynorsk:

-         Inntil 100 sider = 1 bok

-         101-200 sider = 2 bøker

-         201-300 sider = 3 bøker

-         301-400 sider = 4 bøker

-         401-500 sider = 5 bøker

-         Over 500 sider = 6 bøker

 

Engelske bøker:

-         Inntil 100 sider = 1 bok

-         101-200 sider = 2 bøker

-         201-300 sider = 3 bøker

-         301-400 sider = 4 bøker

-         401-500 sider = 5 bøker

-         Over 500 sider = 6 bøker

 

Lydbøker:

-         0-5 timer= 1 bok

-         5-9 timer = 2 bøker

-         9-4 timer = 3 bøker

-         14-20 timer = 4 bøker

-         21-25 timer = 5 bøker

-         Over 25 timer = 6 bøker

Dette kan ikke telles med: Lærebøker

Dette kan telles med:

Romaner, ukeblad, tegneserier, tegneserieromaner, noveller, dikt, drama, biografier, fagbøker, tekniske bøker, skjønnlitterært pensum, digitale e-bøker, lesing på nett (nettlenke), og lydbøker.

  Det er ikke mulighet til å registrere bøker en har lest før konkurranseperioden tar til.

Kontroll:

Du registrerer boktittel, antall på sider, vekting av sider, antall bøker. Arket finner du hos bibliotekaren.

Premiering:

  • premiering to ganger i året
  • 2 kinobiletter til den enkelteleven som har lest mest på kvart trinn i ST og YF
  • Pizzafest til den basisgruppa som sammenlagt gjennomsnittlig har lest mest på YF og ST

Aksjonen består av fire delar:

1. Mengdelesing på  fritida:  Skolebiblioteket kjøper  kontinuerlig inn ny litteratur – både sakprosa og skjønn litteratur – slik at du skal finne noe som interesserer deg.

I slutten av hver termin teller bibliotekar og norskansvarlig(språk-og samf) opp hvor mye hver elev i basisgruppa har lest og hvor mye basisgruppa har lest tilsammen.  Det blir premiering for den basisgruppa som samla sett gjennomsnittlig har lest mest på YF og ST,  i tillegg til individuell premiering til den enkelteleven på hele skolen som har lest mest pr. trinn på YF og ST.

 

2. I starten av skoleåret tester vi lese- og skriveferdighetene dine. Deretter skal du gjennomføre et lesekurs i avansert lesing der klassen din bruker norsktimene i tre uker til å øve inn ulike leseteknikker, øve på å få opp lesetempoet ditt og til å diskutere lesing og lesetrening. Dette vil styrke det faglige utbyttet av lesingen din.

 

3. Parallelt med dette kurset setter hver faglærer fokus på hva det vil si å lese i “sitt” fag. Hvert fag har mange ulike omgrep og ikke minst ulike typer tekster som grafer, tabeller, kart, osv. Med dette blir det sett fokus på hvordan du skal lese leksa for å forstå hva du har lest.

 

4. Resten av skoleåret skal du bruke til å praktisere og utvikle det du har lært slik at du har et større repertoar av leseteknikker å spille på i studiearbeidet ditt.

LYKKE TIL!!

Kontaktpersonar

Hilde Stuksrud
Fagleder
71 28 37 11
Send e-post

Dokument

Registreringsskjema lesekonkurransen
PDF-dokument - 61,21 kB
Hvordan lese i alle fag
DOC-dokument - 33,50 kB
Leseaksjonen
DOCX-dokument - 20,44 kB