Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Elevtjenester > Leseaksjonen

Leseaksjonen

Leseaksjonen v/Fræna vgs 2018-2019. Se også "Hvordan lese i alle fag" i margen til høyre.

Reglar for lesekonkurransen:

Konkurransereglar:

l  avgrensa tid:  1. periode: 20. august - 14. desember, 2. periode: 15. desember - 16. mai

l  vekting av bøkene:

Norske bøker:

■       inntil 100 sider tel som ½ bok

■       inntil 200 sider tel som 1 bøker

■       201 - 400 sider tel som 2 bøker

■       401 – 600+ sider tel som 3 bøker

Nynorske og engelske bøker:

■       inntil 100 sider tel som 1 bok

■       101 – 200 sider tel som 2 bøker

■       201 – 300 sider tel som 3 bøker

■       301 – 400 sider tel som 4 bøker

■       401 – 500 sider tel som 5 bøker

■       over 500 sider tel som 6 bøker

Bøker på 2. framandspråk:

■       inntil 50 sider tel som 1 bok

■       51 – 100 sider tel som 2 bøker

■       101 – 200 sider tel som 3 bøker

Lydbøker:

■      0-5 timar tel som 1 bok

■      5-9 timar tel som 2 bøker

■      9-14 timar tel som 3 bøker

■      Mer ein 14 timar tel som 4 bøker

Minoritetsspråklege elevar: norske bøker over 100 sider tel som to

1 bokside =

■       2 tidsskriftsider

■       6 vekebladsider

■       15 biletboksider

■       20 teikneseriesider

Dette kan ikke telles med: Lærebøker

Dette kan telles med: Romaner, vekeblad, teikneseriar, teikneserieromanar, novellar, dikt, drama, biografiar, fagbøker, tekniske bøker, skjønnlitterært pensum, digitale e bøker, lesing på nett (nettlenke). Lesing på nett, lydbøker o.l.  Det er ikkje høve til å registrere bøker ein har lese før konkurranseperioden tar til.

Kontroll:

Du registrerer boktittel, talet på sider, vekting av sider, talet på bøker. Arket finn du hos bibliotekaren.

Premiering:

  • premiering to gonger i året
  • 2 kinobiletter til den enkelteleven som har lese mest på kvart trinn i ST og YF
  • kakefest til den basisgruppa som samanlagt gjennomsnittleg har lese mest på YF og ST

Aksjonen består av fire delar:

1. Mengdelesing på  fritida:  Skolebiblioteket kjøper  kontinuerleg inn ny litteratur som representerer eit mykje breiare og samasett litteraturtilbod enn tidlegare – både sakprosa og skjønn litteratur – slik at du skal finne noko som interesserer deg.

I slutten av kvar termin tel bibliotekar og norskansvarleg(språk-og samf) opp kor mykje kvar elev i basisgruppa har lese og kor mykje basisgruppa har lese tilsaman.  Det blir premiering for den basisgruppa som samla sett gjennomsnittleg har lese mest på YF og ST,  i tillegg til individuell premiering til den enkelteleven på heile skolen som har lese mest pr. trinn på YF og ST.

 

2. I starten av skoleåret testar vi lese- og skriveferdigheitene dine. Deretter skal du gjennomføre eit lesekurs i avansert lesing der klassen din brukar norsktimane i tre veker til å øve inn ulike leseteknikkar, øve på å få opp lesetempoet ditt og til å diskutere lesing og lesetrening. Dette vil styrke det faglege utbyttet av lesinga di.

 

3. Parallelt med dette kurset set kvar faglærar fokus på kva det vil seie å lese i “sitt” fag. Kvart fag har mange ulike omgrep og ikkje minst ulike typar tekstar som grafar, tabellar, kart, osv. Med dette blir det sett fokus på korleis du skal lese leksa for å forstå kva du har lest.

 

4. Resten av skoleåret skal du bruke til å praktisere og utvikle det du har lært slik at du har eit større repertoar av leseteknikkar å spele på i studiearbeidet ditt.

LYKKE TEL!!

Kontaktpersonar

Hilde Stuksrud
Fagleder
71 28 37 11
Send e-post

Dokument

Registreringsskjema lesekonkurransen
PDF-dokument - 61,21 kB
Hvordan lese i alle fag
DOC-dokument - 33,50 kB
Leseaksjonen
DOCX-dokument - 20,44 kB