Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Elevtjenester

Elevtjenester

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen. Tillitselev m/varamann velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin klasse ved elevrådsmøtene.

Elevrådet velger styre for ett år om gangen. Elevdeltaking er svært viktig for å holde ved like et godt skolemiljø. Vi har derfor godt samarbeid med alle råd og utvalg der elevene er representert. Elevrådet tar seg av arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevene og hjelper til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som blir lagt fram for rådet av elevene eller rektor. Elevrådet kan sjøl ta opp og legge fram for rektor saker som det mener er av interesse for elevene. En aktiv tillitsvalgt kan bety mye for å skape et godt forhold mellom klassen og lærerne/skoleledelsen.

Elevrådet har anledning til å delta i skolens planleggingsarbeid på planleggingsdagene. I tillegg har elevrådet eget budsjett og fører eget regnskap.

Elevrådet 2018-2019

Leder: Ole August Iversen (4YSK)
Nestleder: Joachim Bolli (1YSK)
Sekretær: Elin Naas Malmedal (3PB1)
Økonomiansvarlig: Eline Hokstad (2ST2)
Styremedl: Pia Sjømæling (2HOB)
Styremedl: Anders Løseth (1TP2)
Styremedl: Emilie Hjellnes (2HOA)

Skoleutvalg 2018-2019

Fra 2013-2014 har vi utvida skolemiljøutvalget til å gjelde alle elevverneombuda ved skolen i tillegg til to representanter valgt av elevrådet. Dette er elevene sitt HMS-utvalg. Her sitter også verneombuda for de ansatte. På denne måten sikrer vi at alle sider ved både det fysiske og psykiske skolemiljøet raskt blir fanga opp og tiltak satt i verk.

Kontaktpersonar

Unn Stølen
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 37 06
Send e-post