Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Aktiviteter > Internasjonalisering

Internasjonalisering

Fræna vgs har et relativt høyt aktivitetsnivå når det gjelder samarbeid og utveksling på tvers av landegrenser.

Skolens håndbok for internasjonal arbeid kan være et greit utgangspunkt for å få en viss oversikt (.pdf-fil).

Skolen vår har dei siste 10 – 12 åra hatt ein internasjonal aktivitet som få andre skolar i fylket. Målet er å skape internasjonal forståing og toleranse. Både elevar og lærarar deltar i mange internasjonale prosjekt, og på den måten lærer vi at det er mange måtar å oppfatte verda på – som er ein føresetnad for at ulike menneske kan kommunisere med kvarandre. I løpet av desse åra har vi hatt elevutvekslingar med land som Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Polen, Nord-Irland, Italia og Frankrike. Vidare har elevane reist på studieturar til Polen, Tyskland, Slovakia, Frankrike og Spania i Europa, men også til land i andre verdsdelar som Tunisia, Egypt og Marokko i Afrika og Jordan og Kina i Asia. Lærarane har også hatt mange samarbeidsprosjekt med lærarar i land som Portugal, Spania, Italia, Tyskland og Slovakia.

I skoleåret 2012-2013  arrangerte vi desse internasjonale prosjekta:

 • Studietur til Tunisia for 3 ST 1
 • Studietur til Polen/Tyskland for alle elevar på VG2
 • Elevutveksling med Portugal for 1 ST 1 og 2
 • Studietur til Praha for reiseliv 1 og 2
 • Gjensidig utplassering i arbeidslivet mellom Noreg og Frankrike for 2 TAF/BA
 • Elevutveksling med Litauen for 1 HO og 2 BUA
 • Studietur til Ukraina for Ukraina-komiteen

I 2013-2014, disse:

 • 1ST1-2 internasjonal har klasseutveksling med Sverige                                                (Nordplus Junior)
 • 2ST1 internasjonal har klasseutveksling med Portugal                                                 (Comenius)
 • 3ST1 internasjonal har studietur til Belfast
 • Studietur til Polen/Tyskland for alle elever på VG2
 • Studietur til Ukraina for Ukrainakomiteen
 • 2-årig samarbeidsprosjekt MING om mat for lærere og elever fra NA og RM   (Comenius)
 • 2-årig samarbeidsprosjekt SKILL om yrkesfagutdanninga for lærere og elever fra VG2 yrkesfag                                                                                                                                                      (Leonardo)
norway_france_medium
dk

På studiespesialisering har vi ei internasjonal klasse på hvert trinn. Du kan lese mer om dette her.

Noen eksempler:

2011 - 2012 var det utveksling med ei klasse i Stockholm, Sverige, for vg1-elevene våre. Stockholmselevene besøkte vår skole høsten 2011 og gjenvisitten gikk i april 2012. En kort artikkel om Sverigeoppholdet. I tillegg var Restaurant- og matfag i Kroatia i mai 2012.

Forrige skoleår (2010-2011) samarbeidet internasjonal klasse, vg1, med ei fransk klasse fra Alsace der temaet var knyttet til asylsøkere i de to landa. Bl.a. har de oppretta ei egen webside. I forarbeidet har våre elever besøkt asylmottak  - mer om det her. Dette samarbeidet fortsetter i 2011 - 2012, bl.a. drar våre elever - nå i vg2 - til Frankrike høsten 2011.

Ulike klasser og land har vært med i dette samarbeidet opp gjennom årene, bl.a. elever fra Italia, Polen og Danmark.

I 2010-2011 var vg-3 klassen i Barcelona, noe du kan lese om i denne nyheten på skolens webside.

studietur_til_barcelona_for_3_st1_september_2010_medium
vannes1

Skoleåret 2010-2011 hadde også TAF-elevene (Tekniske og allmenne fag) utveksling med Frankrike - mer om utplasseringen i Vannes her - og Helse- og sosialfag med Danmark - elevene lagde da en blogg om turen.

Byggfag vg2 har også hatt utveksling med Frankrike - da de sendte daglige rapporter til bruk på skolens webside.

 

Andre eksempler på det internasjonale arbeidet:

Et prosjekt som VG1 ved Fræna V.G.S har deltatt i sammen med skoler fra Bonn, Gerona ,Bialystok og Strasboourg. Hvert land har sitt "museumsrom" som omhandler regionens miljø, f.eks vann, skog, avfall, energi,... Tanken har vært at vi skal lære mer om hverandres miljø og kommunisere med hverandre via nettet.

 • Prosjekt Slovakia - Norge: 

Prinsipp for bærekraftig utvikling i opplæringa - eit samarbeide mellom Fræna vgs og Stredna odboma, Levice. Hovudinnhold: Utveksling av erfaringar når det gjeld skoleledelse (indikatorar på kvalitet, opplæring for funksjonshemma elevar, samarbeid med kommune og næringsliv). Legge til rette elevarbeid og undervisningsmateriell om bærekraftig utvikling (miljøvern, kulturarv, monument, tradisjonelt handverk). 

 • I prosjektet ble det lagt vekt på elevarbeid, seminar, presentasjon av prosjektarbeid, utvikling av felles materiell på tre språk: norsk, slovakisk, engelsk. I slutten av november 2009 var 5 ledere og lærere fra Slovakia på besøk ved Fræna vgs).
 • Prosjektaktivitetene ble gjennomført i mars-april 2010. I mars 2010 dro ledere fra Fræna vgs til Levice, Slovakia. I april 2010 besøkte 2 lærere og 4 elever fra Slovakia oss, og i oktober 2010 reiste tilsvarende antall elever og lærere fra Fræna vgs til Slovakia. Prosjektet og alt materiale var ferdig november 2010, bl.a. en presentasjon om bærekraftig utvikling og kulturell arv på norsk, slovakisk og engelsk.
 • Polen - Tyskland:

Hvert år får vg2-elevene muligheten til å reise til Polen og Tyskland der temaet i hovedsak er utryddelsene under 2. verdenskrig. Besøk i Auschwitz og Birkenau, men også Berlin. Mange elever har kommet hjem med sterke inntrykk fra disse turene.

 • Programfaget "Reiseliv og språk" med årlige turer knyttet til faget.

Ulike reisemål hvert år. Et innblikk i disse turene kan du få ved å ta en titt på "reisedagboka" som de lagde da de var i Egypt.

 • Ukraina:

Elevrådet ved Fræna vgs har valgt et alternativ til Operasjon Dagsverk sentralt: Pengene elevene får ved å arbeide en dag i oktober, på "OD-dagen", går til skoler og barnehjem i Ukraina. Hvert år reiser elever og lærere til Lviv-området der pengene brukes til utstyr og til å dekke grunnleggende behov. Du kan lese om ett av besøkene her

Kontaktpersonar

Hilde Stuksrud
Fagleder
71 28 37 11
Send e-post

Dokument

Håndbok internasjonalisering FVGS
PDF-dokument - 211,92 kB