Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fræna VGS > Aktiviteter

Aktiviteter

Fræna vidaregåande skole har drevet et aktivt internasjonalt arbeid i mange år.

I tillegg til den internasjonale klassen på Studiespesialisering, diverse samarbeid med andre skoler på bl.a. Helse- og oppvekstfag og på Bygg- og anleggsteknikk, har skolen etablert et eget "OD" der vi samarbeider med skoler og barneinstitusjoner i Ukraina. Dette står det mer om i menypunktene over.

Skolens felles plan og skoleruta tom 2014 finner du også i toppmenyen.

Til høyre: skoleruta fram til 2021

Internasjonalisering:

Skolen vår er den eneste skolen i regionen som kombinerer studiespesialisering og klasseutveksling med en annen klasse i utlandet på en systematisk måte. Vi har heit siden 1990-talet hatt en stor internasjonal aktivitet.  Målet med dette er å skape internasjonal forståelse og toleranse på tvers av landegrenser, språk, kultur og religioner. Både elever og lærere deltar i mange internasjonale prosjekter, og på den måten lærer vi at det er mange måter å oppfatte verden på – som er en forutsetning for at ulike mennesker kan kommunisere med hverandre. I løpet av disse åra har vi hatt elevutvekslinger med land som Sverige, Danmark, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Nord-Irland, Italia og Frankrike. Videre har elevene reist på studieturer til Polen, Tyskland, Slovakia, Ukraina, Frankrike og Spania i Europa, men også til land i andre verdensdeler som Tunisia, Egypt og Marokko i Afrika og Jordan og Kina i Asia. Lærerne har også hatt mange samarbeidsprosjekt med lærere i andre land som Portugal, Spania, Italia, Tyskland og Slovakia.

Dette skoleåret arrangerer vi følgende internasjonale prosjekt:

  • 1ST1-2 internasjonal har klasseutveksling med Sverige                                                (Nordplus Junior)
  • 2ST1 internasjonal har klasseutveksling med Portugal                                                 (Comenius)
  • 3ST1 internasjonal har studietur til Belfast
  • Studietur til Polen/Tyskland for alle elever på VG2
  • Studietur til Ukraina for Ukrainakomiteen
  • 2-årig samarbeidsprosjekt MING om mat for lærere og elever fra NA og RM   (Comenius)
  • 2-årig samarbeidsprosjekt SKILL om yrkesfagutdanninga for lærere og elever fra VG2 yrkesfag                                                                                                                                                      (Leonardo)

Fokusskole for minoritetsspråklege elever:

Skolen samarbeider med NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) og er den eneste videregående skolen i fylket som er fokusskole for minoritetsspråklige elever. De siste åra har vi skapt et unikt tilbud i landssammenheng. Det er en 2-årig komprimert helsefagarbeiderutdanning til voksne minoritetsspråklige elever og er et samarbeidsprosjekt mellom ressurssentret ved skolen, fylkeskommunen, kommunene og flyktningekontorene i nærområdet og NAV. VG 1 Helse- og oppvekst programfag og norsk blir gjort unna til 1. februar det første året med 3 dager på skolen og 2 dager i praksis hver uke. VG 2 Helsefagarbeider starter i februar det første året og blir avslutta med eksamen på vanlig måte til våren år 2. Elevene går da 2 dager på skole og 3 dager i praksis.

Ellers finner vi ungdommer med et anna morsmål enn norsk i de fleste klassene våre. Som regel utgjør disse mellom 5 og 10 % av elevene og representerer opp mot 15-20 ulike land. Noen snakker så godt norsk at det er vanskelig å tro at de ikke har bodd i Norge hele livet, men andre har nylig kommet og strever hardt for å forstå og bli forstått.

Lenke til nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (nafo).

Dokument

Skolerute 2018 - 2021
PDF-dokument - 129,09 kB